No.1 พูดอย่างไรให้ได้แบบ TED talked

พูดอย่างไรให้ได้แบบ TED talk.

TED(Technology, Entertainment, Design)talk เป็นเวทีที่เชิญผู้มีความคิดบันเจิดทั้งหลาย มาพูดเสนอความคิดที่จะมีผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยให้เวลาเพียง 18 นาที

คุณ Jeremey ได้ศึกษาและวิเคราะห์ นักพูดใน TED ที่มีคนคลิกดูมากๆว่า พวกเขาเหล่านั้นทำอย่างไรกัน และมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปจากทฤษฎี โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่พูด ส่วนที่สองจะเกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะพูด: ต้องแสดงความคิดที่เด่นชัดหนึ่งเรื่อง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพูดฟัง จนกระทั่งอยากลงมือทำ

2. แต่งความคิดเด็ด: ที่สามารถขยายออกไปเป็นวงกว้างสู่การกระทำได้

3. ได้รับการแนะนำตัวอย่างน่าเชื่อถือ: ต้องเขียนคำแนะนำตัวให้พิธีกรล่วงหน้า ว่าทำไมถึงเป็นเราที่มาพูดที่นี่

4. ช่วงเปิด: เปิดด้วย เรื่องเล่าส่วนตัว เรื่องที่น่าตกใจ คำถามที่มีพลัง เพื่อเชื่อมโยงไปที่เนื้อหาที่จะพูด

5. ช่วงเนื้อหา: ให้เล่าเป็นเรื่องราว(story) สถานะการณ์(situation) ภาวะแทรกซ้อนผลเสีย(complication) และแนวทางใหม่(resolution) โดยเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเล่าที่กระทบทั้งเหตุผลและอารมณ์ของผู้ฟัง

6. ช่วงสรุป: สรุปความคิดให้กระชับสั้น กระแทกอารมณ์ ให้ผู้ฟังจดจำ และกระหายในการลงมือทำทันที

7. เทคนิคการเล่าเรื่อง: ให้เป็นแบบบทสนทนาเล่าเรื่องให้ฟัง แสดงให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม

8. การใช้เสียงและภาษา: ความดัง โทนเสียง การหยุด ภาษาชัดเข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์เทคนิค

9. ใส่อารมณ์ขัน: เข้าไปในเรื่องเล่า แต่อย่าไปจำมาจากข้างนอก ต้องเป็นเรื่องขำที่ฝังอยู่ในเรื่องเล่าของเรา

10. ภาษากาย: การแสดงออกของสีหน้าสัมพันธ์กับเนื้อหา ยืนให้สมดุล การใช้มือและแขนให้เหมาะ การสบตาอย่างทั่วถึงและมีพลัง

11. สื่อภาพประกอบ: มีให้น้อยที่สุดเรียบง่ายที่สุด เพียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่เราพูดเท่านั้น ถ้าลำพังพูดอย่างเดียวรู้เรื่องก็ไม่ต้องใช้เลย

12. ขจัดความกลัว: ฝึกซ้อมบ่อยๆ ไปถึงสถานที่ก่อนเพื่อเตรียมตัว อย่าท่องจำ อาจเขียนหัวข้อประเด็นเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อ ถ้าตื่นเต้นก็ให้พูดช้าลง หยุดเป็นระยะ

13. หาเวทีฝึกพูดบ่อยๆ: อ่าน ฟัง อย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เป็นนักพูดที่ดีได้

เพื่อนๆครับ 13 ข้อที่กล่าวมานี้คือหลักการเท่านั้น แต่วิธีการจะต้องเกิดจากการฝึกฝนในสไตล์ของเราจนเป็นธรรมชาติ และเมื่อความมั่นใจเกิดขึ้น เราก็จะสามารถพูดได้อย่าง TED talk แน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

24 สิงหาคม 2561

ปล. กราบขอบพระคุณอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล Thongchai Rojkangsadan ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้ครับ