No.10 ผู้นำเงียบ ช่วยให้ลูกน้องคิดและพัฒนาได้ด้วยตัวเขาเอง

ผู้นำเงียบ ช่วยให้ลูกน้องคิดและพัฒนาได้ด้วยตัวเขาเอง

เคยบ่อยใช่ไหมครับ ที่หัวหน้าพร่ำสอนแต่ลูกน้องก็ไม่เก็ทสักที ยังทำผิดเก่าผิดใหม่ซ้ำซากอยู่เสมอ เครียดทั้งหัวหน้าและลูกน้อง แล้วจะทำอย่างไรดี

หัวหน้าที่ใช่จะต้องสามารถช่วยให้ลูกน้องคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ด้วยตัวของเขาเอง โดยใช้หลักการของการสร้างเส้นทางวงจรของเซลล์ในสมองใหม่ และฝึกฝนเน้นย้ำจนเป็นวงจรที่ชัดเจนหนักแน่น (hard wiring) เพื่อให้เกิดนิสัยใหม่ของการทำงานที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานตามที่ต้องการ และนี่คือเคล็ดลับ 6 ข้อที่นำมาบอกกันครับ

6 ขั้นตอนของหัวหน้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของลูกน้องให้ดีขึ้น(ด้วยตัวเขาเอง)

1. Think about Thinking: ช่วยให้เขาคิดได้ในเรื่องของเขาเอง มุ่งเน้นไปที่วิธีการมากกว่าปัญหา มุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าเนื้อหา ช่วยให้เขาพัฒนาในแบบของเขา โดยดึงจุดแข็งเขาออกมา ไม่ไปจี้จุดอ่อน

2. Listen for Potential: ฟังเพื่อให้เห็นศักยภาพในตัวเขาให้ได้

3. Speak with Intent: พูดกับเขาให้เข้าเป้าหมาย ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย น่าฟัง

4. Dance toward Insight: เชื่อมต่อสร้างความผูกพันธ์กับเขา ด้วยหลักการ

Permission-ขอเริ่มวงสนทนา,

Placement-สร้างวงสนทนา,

Questioning-ถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคิด,

Clarifying-สร้างความชัดเจนในสิ่งที่เขาพูด

5. Create New Thinking: ช่วยให้เขาสร้างวิธีคิดใหม่ๆด้วย CREATE model อันได้แก่

Current Reality – เริ่มที่ว่าความจริงตอนนี้คืออะไร

Explore Alternatives – ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย

Tap Their Energy – กระตุ้นให้เกิดพลังลงสู่การปฏิบัติ เช่นเขียนแผนออกมาลงในกระดาษ

6. Follow Up : เพื่อช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เขาได้เริ่มทำใหม่ ช่วยปรับปรุงพัฒนางานของเขา ด้วยการใช้ FEELING model

Facts – หาข้อเท็จจริง

Emotions – หาอารมณ์ความรู้สึกของเขา

Encourage – ให้กำลังใจกับสิ่งที่เขาทำอยู่

Learning – ถามเขาว่าได้เรียนรู้อะไร

Implication – ถามหาความหมายของสิ่งที่เขาได้ทำ

New Goal – ถามหาเป้าหมายต่อไปของเขา

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือ การให้ Positive Feedback จากผลงานวิจัยของ Gallup พบว่า ถ้าพนักงานได้รับการยอมรับและการชื่นชมอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะมีความผูกพันธ์กับงานและองค์กรเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่ม Productivity และ ความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น

เมื่อหัวหน้างานใช้หลัก 6 ขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ลูกน้องจะเกิดความศรัทธา เคารพในตัวหัวหน้าที่เป็นผู้นำ และเกิดพลังใจที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ทำดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อนๆลองมาเป็นหัวหน้าเงียบในแบบโค้ชชิ่งกันดูนะครับ

รักจากหมอคิม

17 สิงหาคม 2561