No.12 ฝึกทักษะใหม่ได้ผลเร็วภายใน 20 ชั่วโมง

ฝึกทักษะใหม่ได้ผลเร็วภายใน 20 ชั่วโมง

เพื่อนๆเคยรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่า เราเรียนรู้เยอะ ทั้งจากการอ่านหนังสือ เข้าร่วมอบรม สัมมนา รวมทั้งจากการลงมือทำในรูปแบบ workshop แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เข้าข่าย “เรียนเยอะ รู้มาก แต่ใช้การไม่ได้”

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เราเอาแต่เรียน แต่ไม่หมั่นฝึกฝน ทำให้เราขาดทักษะ(skill) ที่จะนำไปใช้งานได้นั่นเอง ซึ่งการฝึกฝนอย่างตั้งใจ และมีระบบแบบแผน(deliberate practice)นี่แหละ ที่จะทำให้เราเกิดการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะที่ว่านี้ จนสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ต่อไปนี้คือแนวทางในการฝึกฝนทักษะให้เกิดผลเร็วภายใน 20 ชั่วโมง

หลักการ:

แยกทักษะที่เราจะฝึกนั้นออกมาเป็นทักษะย่อยๆเสียก่อน หลังจากนั้นจึงฝึกทักษะที่มีความสำคัญก่อน ส่วนทักษะที่สำคัญน้อยนั้นเราอาจตัดออกไปก่อน เพราะเรามีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกทักษะทำเป็นในระดับที่เราพอใจใช้งานได้ ต่อจากนั้นก็หาวิธีการฝึกที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องฝึกให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ 90 นาที โดยอาจจะแบ่งทอนย่อยเวลาลงเป็นช่วงละ 20,30,40 นาทีก็ได้ อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 20 ชม. หรือบรรลุเป้าหมายที่เราได้วางไว้

วิธีการ:

1. เลือกฝึกในเรื่องที่เราชอบ สนใจ ตื่นเต้น เพราะจะทำให้เรามีพลังจดจ่อมาก

2.ทุ่มเทพลังฝึกทีละทักษะ เราจะจ่อจดมีสมาธิตั้งใจและจดจำได้มาก

3. กำหนดเป้าผลลัพธ์ที่เราพอใจในการฝึกฝนครั้งแรกของเรา (พอใจงานได้ ไม่ใช่โปร)

4. แยกทักษะที่จะฝึกออกเป็นทักษะย่อยๆ แล้วฝึกทักษะที่สำคัญที่สุดก่อน ทักษะที่ไม่สำคัญก็ให้ตัดทิ้งไป

5. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ที่จะช่วยในการฝึกให้พร้อม

6. กำจัดอุปสรรคที่จะมาขวางกั้นการฝึกของเรา ทั้งที่เป็นกายภาพ และอารมณ์ความรู้สึก

7. ขุดหาเวลาที่จะใช้ฝึกให้ได้จากเวลาที่เราเสียไปอย่างไม่มีประโยชน์(ลองเขียนออกมาดู) อย่างน้อยให้ได้วันละ 90 นาที โดยอาจจะเเบ่งย่อยออกเป็นช่วงสั้นๆก็ได้ ทำต่อเนื่องอย่าหยุดจนกว่าจะครบ 20 ชั่วโมง หรือถึงเป้าที่เราตั้งไว้

8. หาหรือสร้างการ feedback ให้เร็วที่สุด เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงการฝึกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อาจจะเป็นโค้ช หรือ ถ่ายวิดีโอดูตัวเองก็ได้

9. กำหนดระยะเวลาการฝึกด้วยนาฬิกา จะทำให้เรามีวินัยในการฝึกมากขึ้น

10. ให้เน้นไปที่การฝึกให้มากเเละเร็ว อย่าไปคำนึงถึงความสมบูรณ์แบบ จำไว้ว่าเป้าเราคือมีทักษะที่ดีพอทำได้ก่อน

ข้อสังเกต: การรื้อฟื้นฝึกฝนทักษะเก่าที่เคยมีมาก่อนนั้นจะง่ายขึ้นเพียงแค่ ทำข้อ 6,7และ9 เท่านั้น

เห็นไหมครับ ไม่ยากเลยการที่จะฝึกทักษะใหม่ที่เราชอบให้ทำได้ภายในระยะเวลา 20 ชั่วโมง อย่าลืมนะครับ การเรียนรู้ช่วยให้เราฝึกฝนได้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถทดแทนการฝึกฝนได้นะครับ

รักจากหมอคิม

15 สิงหาคม 2561

ปล: ขอบคุณกัลยาณมิตรของผม อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล Thongchai Rojkangsadan ที่ได้กรุณาแนะนำหนังสือดีเล่มนี้ครับ