No.13 ใช้สมองให้ทำงาน

ใช้สมองให้ทำงาน

สมองคือศูนย์บัญชาการของชีวิต ถ้าเราสามารถใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชีวิตเราก็จะเจริญก้าวหน้า ผมมีเคล็ดลับในการใช้สมองให้ทำงานดีขึ้นมาฝากครับ

1. จดจ่อทำงานทีละเรื่อง อย่าทำหลายอย่างพร้อมกัน(No Mutitasking)

2. จัดลำดับงานที่สำคัญให้สมองทำก่อน(Prioritizing)

3. ออกแบบงานที่ทำให้เป็นรูปแบบง่ายทำได้แบบซ้ำๆ(Routines)

4. ลดตัวกวน(Distractions)ทั้งจากภายนอกและภายใน(ความคิด)

5. กระตุ้นสมองด้วยด้วยคำถาม สิ่งที่เราทำอยู่นี้สำคัญอย่างไร และถ้าไม่ทำจะเกิดผลอย่างไร

6. เมื่อสมองเหนื่อยล้าอย่าฝืน ให้พักผ่อนคลายสมอง เช่น เปลี่ยนบรรยากาศ บริหารร่างกาย ยืดเหยียด นอน

7. ฝึกเจริญสติ(Mindfulness)บ่อยๆ เช่น กำหนดอิริยาบท ลมหายใจ ทำงานศิลปะ

8. จัดรูปแบบงานให้ชัดเจน แน่นอน ควบคุมได้ (Certainly & Control)

9. ลดความคาดหวังในงานลง (ทำดีดี ไม่ใช่ทำดีต้องได้ดี)

10. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน

11. ทำงานที่เราถนัด และทำได้ดีจนเป็นที่ยอมรับ

12. หมั่นทบทวนตรวจสอบผลงานที่ทำ เทียบเคียงกับ best practice รวมทั้งขอคำชี้แนะ

หลักการ 12 ข้อนี้จะช่วยให้เราใช้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้สมองกันอย่างเต็มที่นะครับ

รักจากหมอคิม

วันแม่ 12 สิงหาคม 2561