No.14 ความคิดก็คือความคิด ไม่ใช่ตัวเรา

ความคิดก็คือความคิด ไม่ใช่ตัวเรา

ความคิดนำไปสู่พฤติกรรม พฤติกรรมนำไปสู่อุปนิสัย อุปนิสัยนำไปสู่ชะตาชีวิต

ดังนั้นชีวิตจึงถูกกำหนดให้เป็นไปตามความคิดที่เราสร้างขึ้น

เราเป็นผู้สร้างความคิด แต่เราไม่ใช่ความคิดนั้น

นั่นหมายถึง เราสามารถสร้างความคิดได้ และกำหนดชะตาชีวิตเราได้

4 ขั้นตอนในการเปลี่ยนความคิดที่ไม่ดี

1. Relabel: มีสติระลึกรู้ความคิดไม่ดีทันทีที่เกิด ระบุว่าคืออะไร

2. Reframe: ระบุให้ได้ว่าความคิดนั้นมันรบกวนเราอย่างไร

3. Refocus: เปลี่ยนความสนใจมุ่งไปที่พฤติกรรมใหม่ที่ดีที่เราต้องการ

4. Revaluing: รู้แล้วว่าความคิดไม่ใช่ตัวเรา เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้

ขอให้เพื่อนๆบริหารความคิด และเปลี่ยนชีวิตได้ตามที่ต้องการนะครับ

รักจากหมอคิม

11 สิงหาคม 2561