No.15 การบริหารจัดการความฝัน

การบริหารจัดการความฝัน

การหลับประกอบด้วย หลับตื้น หลับลึก และหลับฝัน ทางการแพทย์กล่าวถึงประโยชน์ของการหลับที่เกี่ยวกับร่างกายและสมอง

แต่ความสำคัญของ “การฝัน” ยังมีอีกมากที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิต

ทุกคนฝัน แต่ส่วนใหญ่จำความฝันตัวเองไม่ค่อยได้ และในขณะฝันก็เหมือนจริงมากจนไม่รู้ว่ากำลังฝันอยู่

ถ้าเราสามารถรู้ตัวว่ากำลังฝัน รวมทั้งปรับแต่งความฝันให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะช่วยให้ชีวิตตอนตื่นเราดีขึ้น มีความคิดอ่านดีขึ้น แก้ปัญหาได้ดี อารมณ์สงบมั่นคง

วิธีการที่จะช่วยให้รู้ตัวว่ากำลังฝัน(Lucid Dreaming) และปรับแต่งความฝันให้ดีมีดังนี้

1. จดบันทึกความฝัน(Dream Journal) ทันทีที่ตื่น

2. หลังจดบันทึกไปได้หลายๆครั้ง ให้ค้นหาอาการในฝันที่ประหลาดๆ(Dream Sign) ซึ่งจะเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้เมื่อเราฝันครั้งต่อไป

3. ถามหรือพูดกับตัวเองบ่อยๆในตอนตื่นว่า “ฉันฝันไปหรือเปล่า” “นี่คือความฝัน” ซึ่งจะช่วยให้ติดเป็นนิสัยไปถามต่อตอนฝัน

4. เช็คดูว่าฝันหรือเป็นจริงเช่น แบมือตัวเองดูแล้วเห็นเป็นคลื่น ผลิกหน้าหนังสือเนื้อหาก็เหมือนเดิม กระโดดแล้วตัวลอยได้ เป็นต้น

5. ตอนตื่นให้ฝึกสมาธิ ฝึกเดินลมปราณ ฝึกการสร้างจินตภาพ ก่อนนอนให้จิตสงบเป็นกุศล ตั้งใจว่าจะระลึกรู้ตัวในขณะฝัน เพื่อปรับแต่งความฝันให้ดีเป็นกุศล

ต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องปรารถนา “ฝันดี” อีกต่อไปแล้ว เพราะเราจะสามารถปรับแต่งทุกฝันของเราให้ดีและเป็น ”ฝันกุศล” ได้ด้วยตัวของเราเอง

รักจาก…หมอคิม

18 มิ.ย. 2561