No. 16 ความแก่ ความเจ็บ และความตาย

ความแก่ ความเจ็บ และความตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่นอน แต่การที่จะแก่อย่างมีความสุข เจ็บป่วยสั้นๆอย่างไม่ทรมาน และตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรี สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเตรียมพร้อมในขณะที่ยังมีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่

ความแก่: ก่อให้เกิด ความเหงา ความเบื่อ การขาดอิสรภาพ การขาดซึ่งความหมายของชีวิต ถ้าลูกหลาน ผู้ดูแล เข้าใจและช่วยให้เขาได้ใช้ชีวิต ทำกิจกรรมที่มีคุณค่า มีความหมาย ด้วยตัวเขาเอง เขาจะมีพลังชีวิต มีสุขภาพดี และมีความสุข

ความเจ็บ: โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย แพทย์ ผู้ดูแล ต้องให้ข้อมูลจริงอย่างมีศิลปะ อย่าให้ความหวังที่เกินความจริง อย่าพยายามยื้อรักษาจนเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่าให้ต้องทนเจ็บป่วยอยู่นาน ยอมรับความจริง และการสิ้นสุดที่จะตามมา

ความตาย: มิใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้าได้เรียนรู้เข้าใจชีวิต ลดความกังวลทั้งหลาย สิ่งที่คั่งค้าง ขจัดความกลัวออกไป

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่ายิ่ง การเตรียมตัวให้พร้อมในขณะที่ชีวิตยังสมบูรณ์ สื่อสารอย่างเปิดเผยต่อคนรอบข้าง จะช่วยให้เราเผชิญต่อความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้อย่างสมบูรณ์และเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้น

ขอให้เพื่อนๆมีชีวิตดีที่เลือกได้นะครับ

รักจาก…หมอคิม

10 มิย 2561