No.18 การพนันเล็กๆ

การพนันเป็นสิ่งไม่ดีเสมอไปหรือเปล่าครับ ถ้าพนันเล็กๆที่เราพอจ่ายได้(ไม่ใช่แทงหวย)แล้วสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ก็น่าสนใจนะครับ

การพนันในที่นี้หมายถึง กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

คนส่วนใหญ่จะคิดมากในข้อจำกัด กลัวความล้มเหลว จึงไม่กล้าเริ่มลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ(fix mind-set) แล้วก็จมปลักอยู่กับความจำเจแบบเดิมๆ คนประสพความสำเร็จจะมองไปข้างหน้า มองหาวิธีการในปัญหา มองหาคำตอบในคำถาม มองหาการเรียนรู้ในความล้มเหลว (growth mind-set) แล้วทำอย่างไรจึงจะเป็นเหมือนคนแบบหลังนี้ได้

การเริ่มลงมือทำแบบทดลองเล็กๆ จำกัดขอบเขตของงานไว้เล็กๆ แบบว่าถ้าล้มเหลวก็พอรับได้ สร้างบรรยากาศที่สนุก ออกนอกกรอบเดิมๆทั้งผู้คนและสถานที่เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ไม่คำนึงถึงความสมบูรณ์แบบ บรรลุเป้าหมายเล็กๆ(Small wins)ที่ตั้งไว้ แล้วใช้เป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จใหญ่ หรือช่วยสะกิดให้เราเปลี่ยนวิธีหรือเส้นทางเดิม เก็บเกี่ยวเรียนรู้จากทั้งชัยชนะและความล้มเหลวเล็กๆที่เกิดขึ้น ทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบเส้นทางนั้นด้วยตัวเอง

เรามาเริ่มเล่นการพนันเล็กๆกันดีไหมครับ

รักจากหมอคิม

4 มิย 2561