No.19 Behold the Silence

การเข้าเงียบ

การเข้าเงียบ(The practice of silence) จัดว่าเป็นหลักสำคัญของการเจริญภาวนาในทุกศาสนา เป็น 1ใน5 เสาหลักของการเจริญภาวนา(spiritual practice, sadhana)ในสายโยคะอันได้แก่ silence, stillness, fasting, celibacy, conquest of sleep

การเข้าเงียบมิใช่เพียงแค่ไม่พูด แต่หมายถึงการสงบนิ่งของสภาวะจิตในระดับตื้นเพื่อเข้าสู่ในระดับที่ลึกขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดตัวกวนจากภายนอกให้น้อยที่สุด

เราสามารถเริ่มฝึกการเข้าเงียบได้ตั้งแต่ 2-3ชม แล้วค่อยๆขยายขึ้นเป็น ครึ่งวัน เต็มวัน แล้วก็อีกวันอีกวัน กลายเป็น 3 วัน 5วัน 10 วัน จนถึงมากกว่านั้นเป็น 40 วัน 90 วัน

ในขณะที่เราเข้าเงียบได้นานขึ้น เมื่อชั้นของจิตอารมณ์ในระดับตื้นเริ่มสงบลง ก็จะเริ่มมีอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่ถูกฝังจมไว้หลุดลอยขึ้นมา ทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ต้องกังวล เพราะนั่นคือกระบวนการชำระล้างของจิต บ่งบอกว่าการปฏิบัติก้าวหน้ามาถูกทางแล้ว

กิจกรรมในระหว่างการเข้าเงียบจะเป็นเรื่องของการฝึกการรู้ตัวทั่วพร้อม(mindful awareness) ทางสายพุทธเรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน ซึ่งมีตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกาย การเดินจงกรม การทำอาสนะ การหายใจ การนั่งสมาธิบริกรรมมันตรา การเขียนบันทึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะที่เข้าเงียบ เมื่อมีสิ่งต่างหลุดลอยขึ้นมาในจิตใจ ก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไป(let it go) เพราะมันไม่ใช่จิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริง แล้วเราจะมีพื้นที่ให้ดำดิ่งลงไปสู่จิตวิญญาณที่ลึกขึ้น เปิดประตูเข้าไปสู่จิตวิญญาณอันสูงสุด

รักจากหมอคิม

14 พฤษภาคม 2561