No.2 The Magic of Public Speaking

The Magic of Public Speaking

การพูดบนเวทีต่อหน้าคนฟังมากๆ เป็นได้ทั้งความน่าสนุก ตื่นเต้น และท้าทาย แต่บ่อยครั้งที่นำพามาซึ่งความน่ากลัว ความเครียด จนอาจกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคนบางคน

ผมมีหลักการพูดต่อหน้าสาธารณชน ที่สามารถสร้างความประทับใจให้พูดฟัง และสร้างความภูมิใจให้ผู้พูดมาฝากเพื่อนๆครับ

1. ต้องรู้จักผู้ฟังเป็นอย่างดี และพูดในสิ่งที่เขาสนใจต้องการฟัง

2. เวลาพูดให้เป็นแบบของตัวเอง (Be yourself, Be the message)

3. ทำใจให้ไม่กังวล เพราะความกังวลนอกจากจะไม่ช่วยแล้ว ยังทำให้เราพูดแย่ลงอีกด้วย

4. สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมนั้นสำคัญกว่า ได้แก่

4.1 ความรู้ – ในเรื่องที่จะพูด(ต้องค้นคว้า ต้องทำการบ้าน)

4.2 ความจริงใจ – รัก เชื่อ ศรัทธา ในสิ่งที่เราจะพูด

4.3 ความกระตือรือร้น – แสดงให้เห็นว่าเราเปี่ยมไปด้วยพลัง ตื่นตัวเต็มที่ที่จะพูด

4.4 ฝึกฝน – ผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนจนมั่นใจ

4.5 สนุกสนาน – ถ้าเราพูดด้วยความสนุก ผู้ฟังจะสนุกไปกับเราด้วย

5. ตั้งชื่อเรื่องให้โดน(ใจผู้ฟัง)

6. เริ่มด้วยบทนำ(Introduction) ที่สร้างความสัมพันธ์ และดึงผู้ฟังให้หันมาหาเรา ให้เขารู้ว่าเรากำลังจะพูดเรื่องอะไร เริ่มโดย

6.1 เรื่องราวชีวิตของคนที่น่าสนใจ(A human interest story)

6.2 สถิติ ตัวเลข ข้อมูล

6.3 คำถาม

6.4 คำอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (Quotation)

6.5 เรื่องขำขัน (Humorous story)

7. เล่าเรื่องราวเนื้อหา(Body) โดยจับเป็นประเด็นหลักๆ ไม่มากเกินไป เรียงลำดับ ใช้ภาษาง่ายๆชัดเจน

8. บทสรุป(Conclusion) สรุปเรื่องที่เล่าเป็นประเด็น เชื่อมโยงได้กับบทนำ ทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ประทับใจและน่าจดจำ

9. เมื่ออยู่บทเวทีสิ่งที่ต้องระลึกเสมอก็คือ

9.1 อย่าพยายามท่องจำ

9.2 มีโน้ตที่บอกโครงร่างหัวข้อที่จะพูดอยู่ข้างๆ

9.3 เคารพผู้ฟัง สุภาพ เป็นกันเอง และเป็นตัวของตัวเอง

9.4 ผ่อนคลาย สบาย ยิ้ม เราเตรียมตัวมาดีแล้ว

9.5 ใช้ภาษากาย สบตา น้ำเสียง สื่อต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนเป็นธรรมชาติ

9.6 ควบคุมเรื่องเวลา

10. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลา ตรวจสอบความเรียบร้อย ดูบรรยากาศ คุยกับพิธีกร

เพื่อนๆที่รักครับ คราวหน้าเมื่อมีโอกาสได้รับเชิญให้พูดต่อหน้าสาธารณชน ลองใช้เทคนิคที่กล่าวมาทั้ง 10 ข้อนี้ดูนะครับ แล้วเพื่อนๆจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของการพูดในที่สาธารณะได้อย่างแน่นอน

รักจากหมอคิม

23 สิงหาคม 2561