No.23 Awareness พลังแห่งการตระหนักรู้โลกภายใน

Awareness

หนังสือดีอีกเล่มหนึ่งโดยปราชญ์ชาวอินเดีย “Anthony de Mello” ต้องอ่านช้าๆ ทำความเข้าใจ แล้วน้อมเข้ามาใส่ตัว

คนส่วนใหญ่กำลังหลับ ฝัน และคิด ถูกบงการ ถูกโปรแกรม ถูกพันธนาการ ขาดอิสรภาพ ไหลตามกันไป เกิดความขัดแย้ง เกิดความเครียด เกิดความทุกข์

จงตื่นขึ้น ตระหนักรู้ ด้วยการเฝ้าดูตัวเอง ดูเฉยๆเหมือนว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับคนอื่น อย่าแทรกแซง อย่าพยายามแก้ไข

4 ขั้นตอนของการเฝ้าดู

1. สัมผัสความรู้สึกเชิงลบที่กำลังเกิดขึ้น(แต่ไม่เคยตระหนักรู้)

2. เข้าใจว่าความรู้สึกเชิงลบนั้นอยู่ในตัวคุณ แต่ไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่คุณ

3. อย่าไปยึดติดความรู้สึก มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ มันมาแล้วมันก็ไป

4. อย่าพยายามเปลี่ยแปลงภายนอก แต่ค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายใน

เป็นตัวของตัวเอง มีอิสรภาพ ปลดแอกจากพันธนาการทั้งปวง

สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่กระทำ แต่คือตัวตนที่คุณเป็นต่างหาก (Being not Doing)

โลก อำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จล้วนเป็นสิ่งไม่มีอยู่จริง(โลกธรรม 8 ) คุณได้โลกมา แต่คุณจะสูญเสียจิตวิญญาณ ชีวิตของคุณจะว่างเปล่า

การใช้ชีวิตให้ช้าลง การมีให้น้อยลง การอยู่ตามลำพัง ความเงียบ การกลับสู่ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้สร้างความเบิกบาน ความสุข แต่น่าประหลาดที่คนปัจจุบันทำไม่ได้

ขอจบลงด้วยคำกล่าวของโสกราติส

“การมีชีวิตอย่างไม่ตระหนักรู้ ไม่ควรค่าแก่การมีชีวิต”

รักจากหมอคิม

4 พฤษภาคม 2561