No.25 ซาเทียร์ จิตบำบัดและการพัฒนาตัวเอง

ซาเทียร์ จิตบำบัดและการพัฒนาตัวเอง

เป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

พฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเปรียบได้กับยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยโผล่เหนือพื้นมหาสมุทร มีเหตุคือจิตที่เปรียบได้กับฐานภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ ซึ่งสามารถแยกออกไปชั้นๆเรียงลึกลงไป

ความรู้สึก-ความรู้สึกต่อความรู้สึก-ความคิด,ความเชื่อ-ความคาดหวัง-ความปรารถนา-ตัวตนแท้,พลังชีวิต

เมื่อมีเหตุการณ์มากระทบ แรงสั่นสะเทือนจะส่งผ่านจากฐานภูเขาขึ้นไปถึงยอดภูเขา มันรวดเร็วมาก โถมมาเเบบไม่รู้ตัว

การตระหนักรู้และหมั่นสำรวจภูเขาน้ำแข็งทั้งลูกด้วยตัวเองหรือผ่านการช่วยเหลือจากนักจิตบำบัดซาเทียร์ จะช่วยให้เราสามารถรู้จัก เข้าใจ ยอมรับตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแบบของเราได้

ตระหนักรู้ตัว(Awareness)-ยอมรับ(Acceptance)-เปิดเผย(Acknowledge)-ลงมือเปลี่ยนแปลง(Action)-ชื่นชม(Appreciation)

เพื่อนๆลองใช้ชีวิตให้ช้าลง ตัดโลกภายนอกออกไปบ้าง แบ่งเวลามาสำรวจโลกภายใน หมั่นฝึกสำรวจภูเขาน้ำแข็งในตัวเราบ่อยๆ เชื่อแน่ว่าชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

รักจากหมอคิม

26 สิงหาคม 2561