No.28 บันทึกจากก้นบึ้งถึงกลางใจ

บันทึกจากก้นบึ้งถึงกลางใจ

การได้ติดต่อพูดคุยกับตัวเอง การได้สำรวจจิตใจและชีวิตของตัวเอง ผ่านการเขียนลงบนสมุดบันทึกนั้น เป็นทั้งการทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น การบำบัดเยียวยาตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองในแบบของตัวเองให้ดีขึ้น

จงดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะ ยินดีกับการมีชีวิตอยู่ ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และคำนึงถึงความตายอยู่เสมอ

ทำเพราะอยากทำและมีความสุข ไม่ใช่ทำเพื่อให้ได้อะไร

ทำ(doing)และเป็น(being)ในสิ่งที่ใช่ตัวเอง

อย่าไปทะเลาะกับข้อเท็จจริง แต่จงรับมือกับมัน

อย่าละทิ้งตัวเอง แต่จงเป็นมันให้มากขึ้น

เมื่อเกิดความกลัว ให้ตั้งคำถาม แล้วรอคำตอบ

การอยู่ลำพัง หมายถึง การอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง

สอนตัวเองให้มาก จะสอนผู้อื่นได้มากขึ้น

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

เพื่อนๆเริ่มเลยนะครับ หาสมุดเปล่ามาเล่มนึง เริ่มสำรวจจิตใจความรู้สึกลึกๆและชีวิตที่ผ่านมา เขียนด้วยหัวใจไม่ใช่หัวสมอง เขียนไปเรื่อยๆอย่าหยุด เขียนจนไม่มีอะไรจะเขียน แล้วอ่านมันดู เพื่อนๆจะพบลายแทงขุมทรัพย์ชีวิตที่น่าอัศจรรย์จริงๆครับ

รักจากหมอคิม

29 สิงหาคม 2561