No.29 บันดาลฝันเป็นจริงได้ด้วยการเขียน

บันดาลฝันเป็นจริงได้ด้วยการเขียน

มีหลายสิ่งที่เราฝันอยากจะทำ อยากจะเป็น แต่มันก็เป็นได้แค่เพ้อฝัน ไม่เป็นจริงสักที เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ “เราไม่เอาจริงกับมัน” ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วย “การเขียนแล้วทำมันให้เป็นจริง”

วิธีทำฝันให้เป็นจริงด้วยการลงมือเขียนมีดังนี้

1. คิด สรุป ให้เห็นเป็นภาพว่าสิ่งที่เราฝันเราต้องการคืออะไร

2. เขียนออกมาให้ชัดเป็นข้อๆ สัมผัสรับรู้ถึงการเกิดขึ้น(สมองจะเริ่มดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิต)

3. เขียนความกลัวหรืออุปสรรค เพื่อจะได้เห็นมันชัดๆ(เราจะโตขึ้น แล้วมันจะเล็กลง)

4. เขียนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝันนั้นเป็นจริง(เป็นการสร้างแรงกระตุ้นและการจดจ่อให้มากขึ้น)

5. เขียนในสถานที่หรือบรรยากาศที่ผ่อนคลาย(กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์)

6. เขียนสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งวิธีการ(Solutions)ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เขียนไปเรื่อยๆ เขียนแบบปล่อยไหลไม่หยุด(สมองจะรับเรื่องราวต่อเพื่อไปตอกย้ำ)

7. การกระทำทีละน้อยจะค่อยๆเกิดขึ้นตามมา(สมองสั่งการลงมาแบบอัตโนมัติ)

8. เมื่อฝันแรกสำเร็จ ก็เริ่มฝันต่อไป หรืออาจพบเส้นทางใหม่ในฝันเดิม

9. หากลุ่มร่วมฝันจะช่วยกระตุ้นเสริมพลังให้มากขึ้น

10. ถ้าเริ่มติดขัด ให้สำรวจดูและแก้การติดขัดในตัวเองก่อน(อย่าโทษนอกตัว) แล้วเขียนต่อไป

11. เมื่อพบว่าฝันบางเรื่องไม่ใช่ตัวเรา ก็กล้าตัดทิ้งไป

12. ขอบคุณทุกคน ทุกสิ่ง ฟ้าดิน เมื่อฝันนั้นสำเร็จ

13. เมื่อพบว่าฝันไหนไม่สำเร็จให้สำรวจลึกๆดูให้ดี เพราะแท้ที่จริงแล้วมีความสำเร็จซ่อนอยู่

เพื่อนๆครับ “ฝันได้แต่อย่าเพ้อให้เขียน” แล้วมันจะเป็นจริงครับ

รักจากหมอคิม

30 สิงหาคม 2561