No.3 ดึงอัจฉริยะออกมาด้วยการเขียน

ดึงอัจฉริยะออกมาด้วยการเขียน

ตั้งแต่เราเป็นทารกในครรภ์จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ เราสั่งสมความรู้มามากมายมหาศาล ซึ่งรวมเก็บไว้ในจิตไร้สำนึก แต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้ความรู้ในระดับเพียงแค่จิตสำนึกซึ่งมีเพียงเล็กน้อย ป้อนเข้าสู่สมองเพื่อให้สมองทำงานต่อไป

เรามีความคิดดีๆมากมายแต่ก็มักกระจัดกระจาย หรือไม่ก็ถูกลืมทิ้งไป ไม่สามารถรวบรวม สรุปหรือตกผลึกออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องการหรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้

ผมมีข่าวดีมาบอกครับ เราสามารถดึงความเป็นอัจฉริยะออกมาจากจิตไร้สำนึกได้ด้วยการเขียนระบายออกมาอย่างเป็นอิสระเท่านั้น(Freewriting) เราสามารถใช้การเขียนระบายอย่างอิสระในการแก้ปัญหา เปิดมุมมองใหม่ๆ หาความคิดสร้างสรรค์ เขียนบทความ บทกลอน หนังสือ ฯลฯ และนี่ก็คือเคล็ดลับในการเขียน 6 ข้อที่นำมาฝากครับ

1. เขียนง่ายๆ(Try Easy) ผ่อนคลาย ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องใช้ความพยายาม

2. เขียนเร็วๆ ต่อเนื่อง ไม่หยุด(Write Fast & Continuously)

3. กำหนดเวลาเขียน(Work against a Limit) กำหนดเวลาเขียน เช่น 20-30 นาที

4. เขียนเรื่องของเราเท่านั้น(Write the Way You Think) ไม่ต้องไปเขียนเรื่องคนอื่น

5. เขียนไหลไปข้างหน้าตามความรู้สึก(Go with the Thought) ไม่พะวักพะวน ไม่ย้อนกลับ

6. เขียนเจาะลึกลงไปในความรู้สึก(Redirect Your Attention)ด้วยคำถาม ทำไม อะไร ที่ไหน

ไม่ต้องคิดมากแล้วครับ จับปากกาขึ้นมา กำหนดเวลา แล้วเขียนเรื่องที่เราอยากรู้ เขียนไหลไปตามหัวใจเรื่อยๆไม่หยุด จนกว่าไม่มีอะไรจะเขียน แล้วลองอ่านวิเคราะห์ดู เราจะเจอคลังความรู้ ความเป็นอัจฉริยะที่อยู่ในตัวเราได้อย่างแน่นอนจริงๆครับ

รักจาก…หมอคิม

13 สิงหาคม 2561

ปล. ขอบคุณอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล Thongchai Rojkangsadan สำหรับหนังสือดีเล่มนี้ครับ