No.30 เขียนเยียวยาชำระล้างจิตใจ

เขียนเยียวยาชำระล้างจิตใจ

วงการแพทย์ปัจจุบันยอมรับแล้วว่า โรคเรื้อรังมากมายมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยทางจิต(Psychosomatic) ซึ่งความเจ็บป่วยทางจิตนี้มีได้ตั้งแต่ความวิตกกังวล ความเครียด ซึมเศร้า รวมทั้งบาดแผลทางจิตใจที่ฝังลึกมาตั้งแต่อดีต

การได้ระบายความทุกข์ ความเศร้า อารมณ์ลบต่างๆด้วยการเขียนระบายออกมา(Expressive writing) สามารถช่วยเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาพจิตของเราได้ เป็นผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้น ซึ่งหลักการเขียนมีดังนี้

1. หาเวลาว่างและสถานที่ๆไม่ถูกรบกวน

2. เขียนระบายความรู้สึกทุกข์ที่แท้จริงออกมาชัดๆตรงๆ แล้วค่อยๆเขียนเจาะลึกลงไปในความรู้สึกนั้น(ไม่เขียนจากความคิด)

3. เขียนต่อเนื่องไม่หยุดปล่อยไหลไปเรื่อยๆ(Freewriting) จนไม่มีอะไรจะเขียน

4. เมื่อการเขียนเริ่มติดขัด อาจตั้งถามช่วยให้สามารถเขียนสำรวจเจาะลึกลงไปได้อีก เช่น ทำไม อย่างไร อะไร

5. เขียนอย่างน้อยวันละ 15 นาที เขียนสม่ำเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์

6. เมื่อเขียนเรื่องหนึ่งจนหมดจะเขียนเรื่องเดิมซ้ำ หรือเปลี่ยนเรื่องอื่นก็ได้

7. ความรู้สึกหลังเขียนเสร็จจะดีขึ้น ผ่อนคลาย โปร่งเบา มีความสุข จิตสงบมั่นคงเพิ่มมากขึ้น(ถ้าทุกข์มากขึ้นให้หยุด)

เพื่อนๆลองใช้วิธีการเขียนระบายอารมณ์ตามนี้ดูนะครับ เชื่อว่าความทุกข์จะน้อยลง ความสุขจะมากขึ้น และสุขภาพก็จะดีขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

รักจากหมอคิม

31 สิงหาคม 2561