No.31 จะได้ใจต้อง “ฟัง” ให้ถึงใจ

จะได้ใจต้อง “ฟัง” ให้ถึงใจ

คนส่วนใหญ่ชอบพูดมากกว่าฟัง และยิ่งเราฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจ เขาจะมีความสุข การเชื่อมต่อกันระหว่างเขากับเราก็จะเกิดขึ้น เขาจะเริ่มไว้ใจเรา และเมื่อเขาพูดจนหมด เขาก็จะเริ่มฟังเรา

แล้วจะทำอย่างไรในเมื่อเราเองก็อยากพูดเหมือนกัน และเมื่อต่างฝ่ายต่างอยากจะพูด ก็จะไม่มีใครอยากจะฟัง คิดแต่ว่าจะพูดอะไรออกไปเพื่อโน้มน้าว หรือเพื่อให้ดูว่าตัวเองมีความรู้ดีเท่านั้น

เราลองมาฝึกการฟังดูนะครับ

1. ตั้งสติระลึกรู้และควบคุมอารมณ์ตัวเราเองก่อน เช่น โกรธ กลัว ตระหนก เร่งรีบ รำคาญ เพราะมันจะดึงเราออกจากการฟัง

2. ปล่อยให้อีกฝ่ายเขาได้พูดระบายอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เปราะบางของเขาออกมา

3. ตั้งใจฟัง อยู่ตรงนั้นเคียงข้างเขา สบตา พยักหน้า

4. ถามคำถามเพื่อเกาะติดการฟัง ถามเพื่อลงลึกในความรู้สึก ถามเพื่อหาทางออกร่วมกัน

5. แสดงออกซึ่งความเข้าอกเข้าใจ อารมณ์ของเราและอารมณ์ร่วมที่มีกับเขาอย่างซื่อตรงและเป็นธรรมชาติ

เพื่อนๆครับ การฝึกฟังนั้นต้องทำอยู่บ่อยๆให้ติดเป็นนิสัย ไม่เช่นนั้นสมองเราจะเข้าโหมดอัตโนมัติ แล้วเราก็จะพูดระบายอารมณ์ของเราเองออกมา รวมทั้งหยุดการฟังไปทันที เป็นเหตุให้การสื่อสารและความสัมพันธ์นั้นล้มเหลวไปในที่สุด

รักจากหมอคิม

1 กันยายน 2561