No.35 ฟังอย่างไรให้ ”ได้ใจ”-ทั้งเขาและเรา

ฟังอย่างไรให้ ”ได้ใจ”-ทั้งเขาและเรา

โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะฟังแบบไม่รู้ตัว(unconscious listening) ฟังแบบเข้าโหมดอัตโนมัติ สิ่งที่ตามมาคือ การเลือกฟัง การหยุดฟัง การพูดแทรก สุดท้ายการฟังนั้นก็ล้มเหลว ไม่ได้เนื้อหา ทำร้ายความสัมพันธ์

ดังนั้นการฟังที่ดีจะต้องเป็นการฟังที่รู้ตัวว่ากำลังฟังอยู่(conscious listening) ฟังให้ลึกด้วยตา หู และหัวใจ ฟังเพราะอยากรู้ว่าเขาจะบอกอะไร ฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

การฟังที่ดีนั้นต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมากทีเดียว ผมมีเทคนิคง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับ ย่อด้วยอักษร 5 ตัว “RASA”

Receive: ฟังด้วยท่าทีที่เปิดรับ – นั่งตรงหน้า โน้มตัวไปหา ตามอง ให้ความสนใจ ไม่ทำอย่างอื่น

Appreciate: แสดงความชื่นชม – แววตา สีหน้า รอยยิ้ม ผงกศีรษะ ออกเสียงตอบรับ

Summarize: สรุปสิ่งที่ได้ฟัง – ยืนยันความเข้าใจ และติดตามการฟัง

Ask: ถามเพื่อกระจ่าง – แสดงถึงความตั้งใจฟัง สนใจ เห็นคุณค่า การสนทนามีชีวิต ไหลลื่นต่อไป

เพื่อนๆครับ การฟังอย่างรู้ตัว(conscious listening)นั้นต้องผ่านการฝึกอย่างมากทีเดียว ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องมีสติ ฝึกซ้ำบ่อยๆจนเป็นนิสัย แต่ผลที่ได้รับนั้นมหาศาลมาก

ความเข้าอกเข้าใจ(empathy) ความรักเมตตา(loving-kindness) ความกรุณา(compassion) ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเรา การรับฟังที่ดีจะทำให้เขามีความสุข และเราก็จะมีความสุข ได้ใจทั้งเขาและเรา

รักจากหมอคิม

5 กันยายน 2561