No.36 พูดอย่างไรให้เขา “ฟังและได้ยิน”

พูดอย่างไรให้เขา “ฟังและได้ยิน”

มีการพูดมากมายที่ผู้พูดใส่ความพยายามลงไปอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังมาได้เลย หรือได้ฟังแล้วแต่ก็ไม่ได้ยินจนเข้าไปสัมผัสถึงใจของเขา

การพูดอย่างทรงพลัง เพื่อเปิดหูเปิดใจของผู้ฟังมีหลักตามอักษรย่อ 4 ตัว “HAIL”

1. Honesty: พูดชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา เป็นความจริง

2. Authenticity: พูดด้วยความเป็นเนื้อแท้ธรรมชาติของตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ

3. Integrity: ซื่อตรงต่อคำพูด พูดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้น

4. Love: พูดด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้ฟัง ให้เขาได้รับของขวัญที่ดีจากเรากลับไป

หลักการนั้นสั้นดูเหมือนง่าย แต่จริงๆยากครับ ต้องตระหนักและฝึกฝนอยู่เสมอๆ หัวใจที่สำคัญก็คือ “พูดเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่พูดเพื่อตัวเอง”

ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จ พูดได้อย่างทรงพลังครับ

รักจากหมอคิม

6 กันยายน 2561