No.39 วิ่งด้วยใจไปให้ถึงดวงดาว

วิ่งด้วยใจไปให้ถึงดวงดาว

การวิ่งเมื่อเริ่มก็เป็นแค่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกาย วิ่งไปเรื่อยๆจิตก็สงบมีความสุขกลายเป็นสุขภาพใจ และเมื่อได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆ จิตก็ได้พัฒนายกระดับไปสู่จิตวิญญาณที่สูงขึ้น นักวิ่งหลายๆคนก็ประสบกับสภาวะนี้เช่นกัน

จาก “วิ่งเหยาะช้า”(Slow jogging) เริ่มเข้าสู่ “วิ่งด้วยใจ”(Mindful running)

พระลามะทิเบตนามว่า Sakyong Mipham ได้เขียนในหนังสือ “Running with the Mind of Meditation” บรรยายเล่าถึงสภาวะจิตเมื่อท่านได้ผ่านการลงวิ่งมาราธอนมาหลายครั้ง ซึ่งเป็นขบวนการ “วิ่งด้วยใจ”(Mindful running) โดยแบ่งสภาวะจิตออกเป็น 4 ระดับดังนี้

1. ระดับเสือ(Tiger): มีสติจดจ่ออยู่กับการวิ่ง เฝ้าดูท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขา เท้า แขน ลมหายใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง ต่อการวิ่ง

2. ระดับสิงโต(Lion): การวิ่งเกิดการลื่นไหล ตัวลอยเบาสบาย ร่างกาย จิตใจ การวิ่ง สภาพแวดล้อม หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เกิดปิติสุข ร่าเริง แจ่มใส มีชีวิตชีวา

3. ระดับครุฑ(Garuda): การวิ่งได้พัฒนามาจนถึงระดับที่พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ของการวิ่ง เป็นการเติมพละกำลังให้จิตมากขึ้น

4. ระดับมังกร(Dragon): เริ่มเข้าใจสัจจธรรมและธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ เกิดสติปัญญา ปัญญาญาณ จิตลดละอัตตา เกิดความเมตตากรุณา วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสังคม เพื่อโลก

วิ่งนั้นดีต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และถ้าดีอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะยังไม่วิ่งอีกหรือครับ

รักจากหมอคิม

9 กันยายน 2561