No.43 ความสุขแท้มาจาก “ชีวิตที่มีความหมาย”

ความสุขแท้มาจาก “ชีวิตที่มีความหมาย”

ความสุขมีอยู่มากมาย แต่มักเป็นความสุขที่ว่างเปล่า ต้องไล่ล่าไปเรื่อยๆ มักเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้

ความสุขแท้น้อยคนจะเข้าถึง เป็นความสุขที่ลึกซึ้ง พัฒนาตนไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ มักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็นชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย

ชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมาย จะสามารถตอบตัวเองได้ว่า เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร และอะไรคือเหตุผลของการตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน

เสาหลักของชีวิตที่มีความหมายประกอบด้วย 4 เสา คือ

1. ชีวิตมีความผูกพัน ความรัก ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่ง (Belonging)

2. ชีวิตมีจุดมุ่งหมาย สามารถดึงศักยภาพ ตัวตน พรสวรรค์ออกมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น (Purpose)

3. ชีวิตมีเรื่องราวให้เล่าในแนวพัฒนาตัวตน เกิดความเข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก และเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้น (Storytelling)

4. ชีวิตสามารถก้าวข้ามพ้นตัวตน เจริญภาวนา เเจ้งในธรรมชาติ เชื่อมต่อและศิโรราบกับความจริงแท้ที่ปรากฏอยู่รอบตัว (Transcendence)

เพื่อนๆครับ ความตายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่การได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความหมาย และมีคุณค่าต่อผู้อื่นนั้น จะช่วยให้เราวางใจ สงบใจและเป็นสุขได้ และเมื่อความตายได้มาอยู่ตรงหน้าเรา เราก็พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางต่อไป

รักจากหมอคิม

13 กันยายน 2561