No.52 ฟังเสียงเรียกลึกๆจากโลกภายในตัวเรา แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไป

ฟังเสียงเรียกลึกๆจากโลกภายในตัวเรา แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไป

นานมาแล้วที่เราถูกบงการจากโลกภายนอก เราไม่รู้เลยว่าชีวิตแท้จริงของเราคืออะไรกัน

ลองหยุดใคร่ครวญสักนิด แล้วถามตัวเอง(โลกภายใน)ว่า “ฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งใด” “ฉันควรดำเนินชีวิตอย่างไร”

ท่ามกลางความเงียบสงบ ฟังเสียงภายในที่เผยตัว พยายามเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเสียงนั้น ความจริงแท้ คุณค่าความดีงามที่อยู่ในตัวเรา เขียนบันทึกเสียงนั้นออกมา

ตั้งปณิธานว่าเราจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในแบบที่เป็นตัวเรา จะใช้ชีวิตที่ไม่แบ่งแยกระหว่างโลกภายนอกและโลกภายใน ชีวิตเราจะสอดคล้องและกลมกลืน

รวมทั้งยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ และเราก็ซื่อตรงกับตัวเราเองคนนั้น ไม่พยายามเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา

ยอมรับจุดอ่อน ใช้และพัฒนาจุดแข็ง

ยอมรับด้านมืด ใช้และพัฒนาด้านสว่าง

ยอมรับข้อจำกัด ใช้และพัฒนาศักยภาพ

ไม่พยายามปิดบังตัวเอง และไม่พยายามโอ้อวดตัวเอง

แต่พยายามเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น ไม่ใช่ดีขึ้นในแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา

เมื่อเรายอมรับตัวเอง เราก็สามารถยอมรับผู้อื่นได้

เมื่อเรานำทางตัวเองได้ เราก็สามารถนำทางผู้อื่นได้

ความกลัวจะลดน้อยลง ความกล้า ความสงบ ความกลมกลืนจะเพิ่มมากขึ้น ชีวิตจะดีขึ้น

เพื่อนๆหาเวลาสงบๆมาฟังเสียงเรียกจากภายในกันนะครับ

รักจากหมอคิม

22 กันยายน 2561