No.54 ครูดีที่กล้าสอน

ครูดีที่กล้าสอน

เกิดมาทุกคนได้เป็นครู เพราะหลีกไม่พ้นที่ต้องสอน

สอนตัวเอง สอนคนใกล้ตัว สอนหมู่คน สอนสังคม

ครูดีนั้นมีทั้งอัตลักษณ์และความซื่อตรง

ครูดีจะรวมเอาตัวเอง วิชาที่สอน และผู้เรียน เข้าไว้เป็นสายใยเดียวกัน

ครูดีคือผู้ปลุกให้ผู้เรียนตื่น และได้พบวิชาความรู้ที่เขาเลือกเอง

ครูดีมิได้ถ่ายถอดเนื้อหา ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษ แต่ส่งถ่ายและรับพลังงาน พร้อมทั้งจับจังหวะไปกับผู้เรียน

ครูดีต้องกล้าสอน กล้าเผยตัว ยอมรับ และสดใหม่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า(ผู้เรียน บรรยากาศ)

ครูดีต้องสามารถสร้างวงกลมแห่งความเชื่อใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งครูและผู้เรียน

ครูดีสร้างวิถีการเรียนรู้ผ่านความรักและความสัมพันธ์ แทนการควบคุม

ครูดีมีและยอมรับความกลัวได้ แต่ต้องไม่เป็นความกลัวนั้น

ขอมอบบทความนี้บูชาครูดีทุกคน

รักจากหมอคิม

24 กันยายน 2561