No.59 กล้าอย่างสง่างาม

กล้าอย่างสง่างาม

เราไม่สามารถมีชีวิตได้อย่างเติมเต็ม ชีวิตเราขาดหายไปมากมาย ทั้งๆที่เรามีสิทธิ์นั้นเท่าเทียมกับผู้อื่น

เพียงเพราะเราอาย เรากลัวไม่ดีพอ กลัวคนอื่นไม่ยอมรับ หัวเราะ ดูถูก เราเลยปกปิด “จุดเปราะบาง” ของเรา

เราก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตในด้านนั้นมันเป็นยังไง เพราะความอายหยุดการกระทำของเรา

แต่ถ้าเรายอมรับและอยู่กับ “ความรู้สึกอาย” สามารถพูดถึงความรู้สึกอายนั้นออกมาได้ ยอมรับความเปราะบางในตัวเรา ยอมรับความผิดพลาดล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น

เราจะสามารถเห็นคุณค่า รักเมตตากรุณาตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้น

ผู้อื่นก็จะเริ่มเห็นความเป็นเนื้อแท้ ความซื่อตรง คุณค่า รักและให้เกียรติเรา

เราสามารถสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม ของ “การยอมรับจุดเปราะบาง” ให้เกิดขึ้นได้ในครอบครัว ที่ทำงาน

ความกลัว ความอายจะลดน้อยลง ความกล้าจะเพิ่มมากขึ้น

แล้วชีวิตเราจะได้รับการเติมเต็ม มีคุณค่า และสง่างามมากขึ้น

รักจากหมอคิม

29 กันยายน 2561