No.6 พลังแห่งท่วงท่า

เชื่อไหมครับว่าชีวิตเราสามารถดีขึ้นได้ เพียงแค่เปลี่ยนท่าแสดงออกทางกายเท่านั้น

เหตุเพราะการแสดงออกซึ่งท่าทางของร่างกาย จะไปมีผลต่อระดับฮฮร์โมนและสารเคมีในสมอง ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นถ้าเราสามารถแสดงออกซึ่งท่าทางที่ดีทรงพลัง ก็จะส่งผลให้จิตใจเราดีทรงพลัง พฤติกรรมก็จะดี แล้วชีวิตก็จะดีตามไปด้วย

การแสดงออกซึ่งท่าทางที่ดีและทรงพลังมีแนวทางดังนี้

1. เริ่มที่ความเป็นเนื้อแท้: หมายถึง รู้และเข้าใจธาตุแท้ของตัวเอง ยอมรับในตัวเอง มีความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเอง ปราศจากซึ่งความขัดเแย้งในตัวเอง

2. มีสติ รู้ตัว สงบ มั่นคง ผ่อนคลาย มีพลัง กระตือรือร้น กล้าแสดงออก

3. ปรับท่าทางที่ทรงพลังด้วยการยืด เปิด ขยายร่างกายออก(นึกภาพ Superheroes นะครับ)

4. สื่อสารด้วยความจริงใจ แสดงได้ด้วยภาษาพูด น้ำเสียง ท่าทางที่สอดคล้องกัน

5. มั่นตรวจสอบท่าทางของตัวเองให้อยู่ในท่าที่ดีและทรงพลังอยู่เสมอ

เพื่อนๆลองทำตอนนี้ดูเลยนะครับ ยืนขึ้น หลังตรง เชิดคาง ยืดอก เปิดไหล่ ท้องแฟบ รู้สึกไหมครับว่าเราแข็งแรง มีพลัง และเพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นมาทันที หมั่นฝึกท่าทางทรงพลังไว้นะครับ ชีวิตจะค่อยๆกลายเป็น Superhero ได้อย่างแน่นอน

รักจากหมอคิม

22 สิงหาคม 2561