No.60 นิสัยไม่ดีแก้ได้ ง่ายนิดเดียว

นิสัยไม่ดีแก้ได้ ง่ายนิดเดียว

“นิสัย”(Habits) เริ่มที่ความคิด(Thoughts) ขยายตัวเป็นอารมณ์(Emotions) เกิดเป็นแรงกระตุ้น(Urges) ปลุกเร้าให้กระทำ(Actions) เมื่อทำบ่อยๆจะเกิดเป็นวงจรที่ชัดเจนในสมอง และเมื่อลึกชัดมากขึ้นก็กลายเป็นนิสัยที่ติดตัวแก้ได้ยาก

เราสามารถเลิกนิสัยที่เราไม่ต้องการได้โดย

1. ตระหนักก่อนว่า ความคิด(Thoughts)หรือแรงกระตุ้น(Urges)นั้นไม่ใช่ตัวเรา มันผุดลอยผ่านขึ้นมาเฉยๆ

2. ให้รีบรู้ตัว(Awareness)ทันทีที่ความคิด แรงกระตุ้นนั้นขึ้นมา

3. หยุดแล้วดูมันเฉยๆ อย่าไปตอบสนอง อย่าไปเล่น อย่าไปโต้เถียง (Not Response) สักพักมันจะค่อยๆจางหายไป

4. เริ่มใหม่ๆจะยากลำบาก ได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่าท้อ ทำไปเรื่อยๆ

5. ระหว่างที่หยุดนั้น เรามีสิทธิ์ที่จะเลือก(Better Choices)ทำสิ่งอื่นที่เราต้องการได้

6. ทำไปเรื่อยๆ นิสัยที่เราไม่ต้องการนี้จะหายไป แต่วันดีคืนดีมันอาจกลับมาอีก ก็ให้เริ่มต้นใหม่ อย่าท้อ เดี๋ยวมันก็หายไปเอง

เทคนิคง่ายมาก สำคัญอยู่ที่การทดลองทำดูเท่านั้นครับ

รักจากหมอคิม

24 ตุลาคม 2561