No.63 พัฒนาสมองด้วยการฝึกทีละอย่าง

พัฒนาสมองด้วยการฝึกทีละอย่าง

การจดจ่อฝึกฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างตั้งใจ(Focused attention) และให้เวลานานพอควร จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินในสมอง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและชีวิตตามมา

Rick Hanson นักจิตวิทยาทางสมอง ตั้งใจเขียนเล่มนี้ให้เป็นภาคปฎิบัติของ Buddha Brain โดยมีข้อปฏิบัติอยู่ 5 หมวด 52 ข้อ และแนะนำให้ฝึกทีละเรื่องๆละ 1 สัปดาห์ ครบ 1 ปีพอดี แล้วสังเกตดูการเปลี่ยนของชีวิตที่ดีขึ้น

I. ดีกับตัวเอง:

1. เป็นตัวเอง เมตตาตัวเอง

2. คิด พูด ทำ แต่สิ่งที่ดี

3. สงสาร ให้ความกรุณากับตัวเอง

4. ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

5. มองเห็นความดีในตัวเอง

6. ใช้ชีวิตให้ช้าลง

7. ให้อภัยตัวเอง

8. นอนให้พอ

9. สนใจฟังเสียงจากร่างกาย

10. ให้สารอาหารแก่สมอง

11. ปกป้องสมอง-สารพิษ ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย

II. สนุกกับชีวิต:

12. รื่นรมย์กับชีวิต

13. ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้า

14. หาเวลาพักบ้าง

15. ดีใจได้กับทุกสิ่ง

16. ใช้ชีวิตด้วยศรัทธา

17. เห็นความงามรอบตัว

18. สำนึกในบุญคุณที่ได้รับ

19. ยิ้มได้อยู่เสมอ

20. มองหาความตื่นเต้นให้ชีวิต

III. สร้างความเข้มแข็ง:

21. ฝึกร่างกายให้แข็งแรง

22. มั่นเจริญสติ

23. ฝึกความอดทน อดกลั้น

24. อ่อนน้อมถ่อมตน

25. เรียนรู้ที่จะหยุด

26. กลับมาดูตัวเอง

27. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

28. ปฏิเสธโลกภายนอกได้

29. กล้าเผชิญความเสี่ยง

30. ปรารถนาโดยไม่ยึดติด

31. มีความเพียร ไม่ลดละ

IV. อยู่ร่วมกับโลกภายนอก:

32. สนใจใคร่เรียนรู้

33. สนุกกับการใช้มือทั้ง 2 ข้าง

34. ยอมรับเปิดใจกับสิ่งที่ไม่รู้

35. เป็นผู้เริ่มกระทำ

36. ยอมรับในข้อจำกัดของเรา

37. มุ่งไปที่การสร้างเหตุ

38. ไม่ตื่นกลัวจนเกินไป

39. ตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

40. เดิมตามฝันที่ยิ่งใหญ่

41. โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อ

V. สงบสุขภายใน:

42. พอใจกับปัจจุบัน

43. ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้น

44. รักเด็กน้อยในตัวเรา

45. ไม่คิดปรุงแต่งทำร้ายตัวเอง

46. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเรา

47. ตอบสนองด้วยสติ ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์

48. ลดละอัตตา เพิ่มความกรุณา

49. ทำใจให้สงบ ปลอดภัย ไม่ตื่นกลัว

50. เติมเต็มให้กับจิตใจที่ขาดหายไป

51. ปล่อยให้มันผ่านไป อย่าไปยึดติด

52. มีชีวิตอยู่ด้วยความรัก

อ่านดูครบทั้ง 52 เรื่อง ล้วนน่าสนใจใช่ไหมครับ งั้นก็เริ่มจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชอบที่สุดก่อน ลองฝึกดูสัก 1 สัปดาห์ เขียนบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วค่อยไปเรื่องที่ชอบถัดไป ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จนะครับ

รักจากหมอคิม

31 ตุลาคม 2561

ปล. มีแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์