NO.7 การเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

การเรียนหรือการศึกษา เป็นพื้นฐานตั้งต้นของการฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการ แต่การเรียนบ่อยครั้งที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝน เหตุเพราะเรียนรู้นานเกินไป ไม่ลงมือทำสักที หรือเรียนรู้มากจนกลัวไม่กล้าทำ หรือเรียนรู้มากจนสับสนงงไปหมด แล้วก็ไม่ได้ทำอีก

เป้าหมายของการเรียนก็เพื่อนำไปฝึกฝนต่อให้เกิดทักษะที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด การเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพมีวิธีการ 10 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ค้นคว้าจากหนังสือหลายเล่ม อ่านพอได้หลักการ ไม่ต้องลงรายละเอียด

2 ยอมรับและอย่ากังวลกับความงุนงงที่เกิดขึ้นในตอนแรกของการเรียนรู้

3 กลับมาตกผลึกเป็นรูปแบบความคิดภายในของเราเอง จนเห็นเป็นภาพ

4 วางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมป้องกัน

5 คุยกับผู้รู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน เพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะต้องเจออะไร

6 จัดสิ่งแวดล้อมและขจัดอุปสรรค ที่จะทำให้เราเสียเวลาหรือสมาธิในการฝึก

7 หมั่นทบทวนสิ่งที่เรียนมาแบบง่ายๆและรวดเร็ว เพื่อบันทึกให้เป็นความจำ

8 ทำตาราง แบบฟอร์ม หรือ checklists เพื่อสะดวกในการเรียนรู้และฝึกฝน

9 เรียนรู้ติดตามไปขณะที่ฝึกฝน เขียนเป็นบันทึกออกมาว่า เห็นอะไร เจออะไร จะปรับปรุงและทำอะไรต่อไป

10 รักษาสุขภาพให้ดีด้วย อย่าหักโหมหรือปล่อยตัวจนเสียสุขภาพ

สุดท้ายนะครับ “เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ แต่ต้องทำเพื่อให้เกิดปัญญา วิญญูชนจึงจะรู้ได้ด้วยตนเอง” โชคดีนะครับเพื่อนๆ

รักจากหมอคิม

20 สิงหาคม 2561