No.8 อยากให้ชีวิตมีความสุข ต้องลื่นไหลไปกับชีวิต

อยากให้ชีวิตมีความสุข ต้องลื่นไหลไปกับชีวิต

มีคนมากมายที่มีความทุกข์ เครียด เบื่อ หมดพลังชีวิต อยากย้ายงาน ย้ายที่ทำงาน ย้ายบ้าน อยากหนีออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เชื่อไหมครับพวกเขาหนียังไงก็ไม่พ้นเพราะชีวิตเขาติดอยู่กับสภาวะหนืด ซึ่งถ้าจะให้หลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้ต้องฝึกที่จะเข้าสู่สภาวะลื่นไหล(Flow)

สภาวะงานที่ลื่นไหล(Flow)มีดังต่อไปนี้

1. งานที่ทำต้องมีความท้าทาย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป

2. งานที่ทำต้องมีเป้าหมายในตัว ควบคุมได้ และรู้ผลตอบรับ(feedback)ได้ทันที

3. งานยิ่งทำยิ่งสนุก ได้เรียนรู้ ได้พัฒนา ได้สร้างสรรค์ ได้แหวกแนว

4. งานที่เราสามารถจดจ่อจมจ่อมได้จนลืมเรื่องเวลาและความเหนื่อยล้า

5. งานขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง มิได้เกิดจากแรงขับภายนอกเช่น รางวัล การลงโทษ การเปรียบเทียบ

6. งานที่เราสามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และยังคงความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง

7. งานเกิดประสิทธิภาพ หมายถึงทำอย่างสบายๆแต่ผลงานที่ได้ออกมาดี

สภาวะงานที่ลื่นไหลนี้เราสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้โดย

1. เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงเป้าหมายของงานเข้ากับเป้าหมายของชีวิตเราได้

2. เรียนรู้และฝึกฝนงานของเราจนเก่ง คล่อง ได้ความไว้วางใจ ได้อิสระในการทำงาน

3. สนุกและท้าทายตัวเองด้วยการยกระดับความยาก ความแปลกใหม่ของงาน

4. หมั่นฝึกฝนการเจริญสติ(mindfulness) และการรู้ตัว(awareness) ซึ่งจะช่วยให้การจดจ่อตั้งใจ(focused attention)ในการทำงานดีขึ้น

5. รักและสนุกในงานที่ทำ

อย่าวิ่งหนีไปไหนเลยครับ มาฝึกสภาวะลื่นไหลกับงานและชีวิตที่อยู่ตรงหน้ากันดีกว่า รับรองว่าชีวิตจะเบาสบาย สนุก และมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน

ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลทุกคนครับ

รักจากหมอคิม

19 สิงหาคม 2561