No. 82 เราจำเป็นต้องคุยกัน

เราจำเป็นต้องคุยกัน

ปัจจุบันเราแทบไม่ค่อยได้คุยกัน เราส่งและอ่านข้อความสั้นๆ ต่างคนต่างพูด แต่ไม่มีคนฟัง อยู่ใกล้แต่เหินห่าง ผู้คนมากมายแต่ว้าเหว่

Celeste Headlee นักข่าวผู้สนใจและศึกษาเรื่องราวของการสื่อสารพูดคุยของผู้คนหลากหลาย ได้เล่าถึงผลการศึกษาวิจัยมากมายที่เกี่ยวการพูดคุย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาวะของมนุษย์เราทั้ง ร่างกาย จิตใจ และสังคม

เราสื่อสารมากแต่ล้มเหลว(communication failures) เราสนทนามากแต่ไม่ได้ความหมายอะไร(superficial conversation) เรามักจะหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากและอึดอัด(uncomfortable conversation) เพราะเราไม่สามารถหันหน้ามาคุยกันอย่างจริงใจ(sincere talk) และที่สำคัญที่สุดคือ เราขาดการฟังอย่างตั้งใจลึกซึ้ง(active-deep listening)

เราเรียนวิชาการต่างๆมากมาย แต่วิชาที่สำคัญมากสำหรับชีวิตอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนและฝึกฝนคือ “ทักษะในการสนทนาที่ดี”

การสนทนาที่ดีจะเกิดจากการฟังเขาพูดอย่างเต็มที่ เพราะโดยมากเรามักจะฟังเสียงตัวเราเองที่ผุดขึ้นมา แล้วก็มัวคุยกับตัวเอง จนพลาดการฟังจริงๆไป

เราต้องฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดและไม่ได้พูด คำพูด โทนเสียง สีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก สรุปสิ่งที่เรารับรู้ แล้วถามเขาเพื่อยืนยันความถูกต้อง รวมทั้งช่วยให้เขารู้สึกดีที่มีคนตั้งใจฟัง

กลยุทธ์ 5 ข้อของการสนทนาที่ดี

1. อยากรู้อยากเห็น: be curious

2. ไม่มีอคติ: check your bias

3. ให้ความเคารพ: show respect

4. เกาะติดการสนทนา: stay the course

5. จบด้วยดี: end well

การฝึกทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยให้เราจดจ่อและเป็นนักสนทนาที่ดีได้(ทั้งการฟังและการพูด)

หลุมพลางของการสนทนาที่ดี:

1. พูดมากกว่าฟัง

2. พูดแต่เรื่องตัวเอง

3. พยายามให้คำแนะนำ(โดยที่เขามิได้ร้องขอ)

4. ใจร้อน ไม่อดทน ไม่รอคอย

5. พูดซ้ำคำพูด เรื่องเดิมๆ

6. ไม่ใช้คำถามที่ดีเพื่อการกระตุ้นการสนทนา

7. ไม่ใช้ประโยชน์จากความเงียบ

8. ไม่กล้าขอโทษ หรือยอมรับความผิดของตัวเอง

9. ไม่กล้าพูดว่าตัวเองไม่รู้ ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ

10. พูดลงรายละเอียดมากเกินไป

11. ไม่มีสมาธิจดจ่อกับการสนทนา

12. ไม่ได้ฝึกเรียนรู้การเป็นนักฟังที่ดี(ฟัง เข้าใจ ตอบสนอง จดจำ)

“การฟังอย่างตั้งใจลึกซึ้ง” คือกุญแจสำคัญของการสนทนาที่ดี เป็นทักษะจำเป็นสำหรับชีวิต ที่พวกเราทุกคนสามารถฝึกฝนได้ และสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือ “ความเข้าอกเข้าใจ”(empathy) “ความรักเมตตากรุณา”(loving-kindness-compassion) “ความสัมพันธ์ที่ดี”(good relationship) จนถึงการมี “สุขภาพดีและมีความสุข”(health & happiness)

รักจากหมอคิม

20 ธันวาคม 2561