No. 85: 11 ขั้นตอนการเขียนหนังสือ

No. 85

11 ขั้นตอนการเขียนหนังสือ

ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมีความฝันที่อยากจะเขียนหนังสือออกมาเป็นเล่ม แต่ดูมันช่างยากเสียเหลือเกิน ลองมาฟัง David Kadavy อดีต product designer แห่ง Silicon Valley ที่หันมาเอาดีด้านการเขียน เล่าถึง 11 ขั้นตอนในการเขียนหนังสืออย่างง่ายๆกันครับ

1. เริ่มสร้างนิสัยการเขียน: ด้วยการเขียนบันทึกอะไรก็ได้ทุกวัน อย่างน้อย 10 นาที

2. ศึกษารูปแบบหนังสือที่เราต้องการเขียน: ตะเวนดูตามร้านหนังสือ หรือบนออนไลน์ หนังสือแนวไหนที่เราถนัดและอยากเขียน ดูรูปแบบหนังสือเหล่านั้นเพื่อเป็นแนวทาง

3. นำสิ่งที่เขียนนั้นมาโฟสเป็นบทความสั้นๆ(blog)สู่สาธารณะ: เช่นบน Facebook, WordPress, Medium เป็นต้น ดูการตอบรับ

4. สร้าง email list: เพื่อใช้เป็นแฟนคลับต่อไป(ข้อนี้จะไม่ทำก็ได้)

5. คิดชื่อหนังสือให้สื่อความหมายและโดนใจคนอ่าน

6. เขียนโครงสร้าง และหัวข้อหนังสือทั้งหมด

7. เขียนดร๊าฟแรกอย่างปล่อยไหล: เขียนไปเรื่อยๆ ไปข้างหน้า ไม่กังวล ไม่แก้ไข

8. อ่านผลงานที่เสร็จแล้วของดร๊าฟแรก1: ให้ทิ้งช่วงเวลาสัก 1-2 เดือนแล้วค่อยกลับมาอ่านใหม่ โดยอ่านรอบแรกรวดเดียวจบไม่ต้องแก้ เพียงแค่เก็บความรู้สึก แล้วค่อยมาแก้ไขงานในการอ่านรอบที่สอง

9. ปรับโครงสร้างหนังสือใหม่เพื่อความเหมาะสม

10. เขียนเรียบเรียงดร๊าฟสอง2ใหม่

11. ปรึกษากับบรรณาธิการมืออาชีพ แล้วเขียนดร๊าฟสุดท้าย3 ออกมาเป็นอันสำเร็จ

ฝันเป็นนักเขียน จะเป็นจริงได้ด้วยการเขียนเท่านั้นครับ

รักจากหมอคิม

30 ธันวาคม 2561