NO.91: 13อุปนิสัยสู่ความสุขและความสำเร็จ

No. 91

อุปนิสัย 13 ข้อที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข และประสบความสำเร็จ

  1. ไม่มัวเสียใจกับตัวเอง

2.   ไม่เสียพลังใจให้ใคร

3.   ไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

4.   ไม่จดจ่อไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้

5.   ไม่ต้องกังวลกับการเอาใจผู้อื่น

6.   ไม่กลัวแต่ฉลาดพอที่จะเลือกความเสี่ยง

7.   ไม่หลงติดอยู่กับอดีต

8.   ไม่ทำผิดซ้ำซาก

9.   ไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่น

10.  ไม่ยอมแพ้ง่ายๆต่อความล้มเหลว

11.  ไม่กลัวที่จะโดดเดี่ยว มีจิตใจสงบ

12.  ไม่เรียกร้องเป็นผู้รับ แต่เป็นผู้ให้

13.  ไม่คาดหวังผลใดๆอย่างรวดเร็ว อดทนรอคอยได้

ในปีใหม่นี้ ขอให้เพื่อนๆลองเลือกมาสัก 1 อุปนิสัยที่ต้องการสร้างขึ้น ฝึกฝนและหมั่นตรวจสอบตัวเองดู เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ค่อยทำข้ออื่นต่อไป เชื่อแน่ว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

5 มกราคม 2562