No.92 บริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

No. 92

ความลับ 15 ข้อ ของการบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

Kevin Kruse นักเขียนดังของ New York Times, Forbes และเป็นนักพูดเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารเวลา” เล่าถึงความลับในการบริหารเวลาของผู้ประสบความสำเร็จ มีด้วยกัน 15 ข้อ

  1. ตระหนักว่าเวลามีค่าอย่างยิ่ง ติดตามดูเวลาเป็นนาที 

2.   แยกงานที่สำคัญที่สุดออกมาก่อน แล้วให้เวลากับมัน

3.   กำหนดตารางงานด้วยช่วงเวลาในปฏิทิน จะแน่นอนกว่าใน To do list

4.   เมื่อเกิดอารมณ์ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้มองไปที่ผลในอนาคตว่าจะเกิดอะไร ถ้าทำและไม่ทำ

5.   กรณีงานมีมาก ให้ทำเรียงลำดับความสำคัญไป 

6.   มีสมุดบันทึกเล็กๆติดตัว เพื่อจดความคิดดีๆ

7.   ไม่เช็คอีเมล ไม่ดู social media บ่อยเกินไป

8.   งานประชุมส่วนใหญ่ไม่ค่อยสำคัญ เอาไว้ท้ายๆ ใช้เวลาให้สั้นที่สุด(ยืนประชุม)

9.   รู้จักปฏิเสธงานออกไปบ้าง

10.  เรียนรู้จากกฎ 80/20 งานไหนทำน้อยได้ผลมาก ให้เวลางานนั้น

11.  งานบางอย่างสามารถแบ่งกระจายให้ผู้อื่นทำได้

12.  ในแต่ละวันให้แบ่งงานออกเป็นเรื่อง แล้วให้เวลาทำเสร็จเป็นเรื่องๆ

13.  งานไหนสามารถทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที ให้รีบทำเลย

14.  ตื่นเช้าขึ้นแล้วใช้เวลาช่วงเช้าอย่างมีคุณค่า เช่น ทำสมาธิ ออกกำลังกาย อ่าน เขียนหนังสือ ทานอาหารเช้า

15.  มีพักสั้นๆเป็นช่วงๆ เพื่อเพิ่มความจดจ่อในงาน เช่น ทำงาน 25 นาที พัก 5 นาที

เวลามีคุณค่ามากจริงๆ เราไม่สามารถหาซื้อเวลามาใหม่ได้ เพื่อนๆลองใช้เคล็ดลับบริหารเวลา 15 ข้อนี้ดูนะครับ

รักจากหมอคิม

6 มกราคม 2562