No.97 โชคดีสร้างได้ไม่ใช่ดวง

No.97

โชคดีสร้างได้ไม่ใช่ดวง

เวลาพูดถึงโชคดี เรามักจะคิดเกี่ยวกับดวงชะตาหรือความบังเอิญ แต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า โชคดีเราสร้างได้ และโชคร้ายเราก็สามารถป้องกัน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนให้เป็นโชคดีได้เช่นกัน

Luck = Work hard + Chance +Talent

โชคดี = ทำงานหนัก + หาโอกาส + แสดงความเก่ง

ทำงานหนัก หมายถึง ทำต่อเนื่องไม่ยอมแพ้ ด้วยใจที่หลงรักมุ่งมั่น (Persistent+Passion)

หาโอกาส หมายถึง พาตัวเราไปในสถานที่ที่เปิดโอกาสให้(Placement) เข้ากลุ่มเครือข่ายที่ใช่(Network, Connection) เปิดตัวเองสู่ความหลากหลาย(Diversify life)

แสดงความเก่ง หมายถึง กล้าแสดงออกในความแตกต่าง แสดงความโดดเด่นออกมา(Stand out)

ในทำนองเดียวกัน เราก็สามารถเตรียมตัวป้องกันรับมือกับโชคร้ายที่เราพอคาดเดาได้ เช่น การหมั่นดูแลสุขภาพ การขับรถด้วยความระวังระวัง เป็นต้น และเมื่อโชคร้ายเกิดขึ้น เราก็สามารถเรียนรู้กับมัน แล้วเริ่มต้นใหม่จนกลายมาเป็นโชคดีได้ด้วยเช่นกัน

โชคดีอวยพรให้กันได้ แต่จะเป็นจริงได้ต้องสร้างเองครับ

รักจากหมอคิม

11 มกราคม 2562