No.98 ขอบคุณที่ฟีตแบคผม

No.98

ขอบคุณที่ฟีตแบคผม

เราไม่สามารถมองเห็นตัวเราเองได้ทุกแง่มุมและตลอดเวลา เรามักจะคิดเข้าข้างตัวเอง เรามักจะหยุดการฟังเมื่อเราไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเราให้พัฒนาได้เลย

เราสามารถก้าวพ้นอุปสรรคนี้ได้ด้วย “การน้อมรับฟังฟีตแบคอย่างตั้งใจ” เพราะเขากำลังส่องกระจกสะท้อนตัวเราที่กระทำออกมา(action) แต่เรามักจะแก้ตัวในมุมมองความตั้งใจของเรา(intention)

ในกรณีที่เราต้องให้ฟีตแบคต้องพิจารณาให้เหมาะกับสถานการณ์ คือ

• ชื่นชมให้กำลังใจ เมื่อเขาทำอย่างเต็มที่ เหนื่อยล้า

• โค้ชชิ่ง เมื่อเขากำลังยากลำบาก หาทางออก

• ประเมินผล เมื่อต้องการบอกถึงสิ่งที่เขาเป็นอยู่ และสิ่งที่เราคาดหวังจากเขา

อุปสรรคของการให้และรับฟีตแบค คือ

• ความสัมพันธ์ส่วนตัว ยิ่งใกล้ชิด ก็จะลำบาก

• ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่ EQ ต่ำ ก็จะมีปัญหา

• ทัศนคติส่วนตัว พวกที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง(fixed mindset) ก็จะไม่ค่อยยอมรับ

ฟีตแบคมีประโยชน์มาก ดังนั้นอย่าเพียงแค่รอการฟีตแบค แต่ให้ร้องขอฟีตแบคจากผู้ที่เราต้องการมุมมองหรือคำชี้แนะ เพื่อที่จะได้นำมาพิจารณา และใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รักจากหมอคิม

12 มกราคม 2562