No. 101 มุ่งมั่นสิ่งเดียว สำเร็จแน่นอน

No.101

มุ่งมั่นสิ่งเดียว สำเร็จแน่นอน

มนุษย์เรามีพลังอยู่จำกัด เวลาก็มีอยู่จำกัด ถ้าจะลงมือทำไปหมดทุกอย่าง สุดท้ายก็ไม่สำเร็จสักอย่าง ต้องมุ่งมั่นเพียงสิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ เพื่อไปสู่ความหมายและความสำเร็จของชีวิต

1. กล้าคิดใหญ่ อะไรคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเรา ทำไมถึงเป็นสิ่งนั้น

2. อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียว ที่เราต้องทำเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

3. แตกสิ่งนั้นออกมาเป็นการกระทำเล็กๆ ที่สามารถทำได้อย่างง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก

4. สร้างวินัยในการทำสิ่งนั้นประจำจนการเป็นนิสัย

5. ตัดสิ่งรบกวน บริหารเวลาให้ดี ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ และเติมพลังความมุ่งมั่นลงไป

6. เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว ก็มองไปที่เป้าหมายเรื่องต่อไปได้

เพื่อนๆลองเลือกมาสักเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากกับชีวิตเราตอนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่อง สุขภาพ ความสัมพันธ์ ทำสิ่งที่รัก การเติบโตภายใน และการอุทิศตัวช่วยเหลือ แล้วดึงออกมาเป็นการกระทำ แตกออกมาเป็นกิจกรรมเล็กๆ ทำประจำจนเป็นนิสัย จดจ่อ มุ่งมั่น ทำไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มสังเกตเห็นชีวิตเริ่มเปลี่ยแปลงไปในทิศทางที่เราต้องการ

รักจากหมอคิม

15 มกราคม 2562