No. 102 ใช้เงินอย่างไรให้ได้ความสุขมากยิ่งขึ้น

No.102

ใช้เงินอย่างไรให้ได้ความสุขมากยิ่งขึ้น

Elizabeth Dunn อาจารย์จิตวิทยา U.of British Columbia และ Michael Norton อาจารย์การตลาด Harvard ได้บอกหลัก 5 ข้อในการใช้เงินให้ได้ความสุขมากยิ่งขึ้น

1. ใช้เงินซื้อประสบการณ์ที่มีความสุขซึ่งไม่จำเป็นต้องแพง มีความสุขมากกว่าซื้อของราคาแพง

2. ใช้เงินซื้อความสุขเล็กๆแต่บ่อยๆ มีความสุขมากกว่าซื้อความสุขใหญ่ๆแต่นานๆครั้ง

3. ใช้เงินซื้อความสะดวก เพื่อได้เวลาและอิสรภาพในการทำสิ่งที่ต้องการ จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

4. ออมเงินก่อนแล้วใช้ทีหลัง มีความสุขมากกว่าใช้เงินก่อนจ่ายทีหลัง(หนี้บัตรเครดิต)

5. ใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่น มีความสุขมากกว่าใช้เงินเพื่อตัวเอง

เพื่อนๆลองมาใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขมากๆกันนะครับ

รักจากหมอคิม

16 มกราคม 2562