No. 105 คิดแบบกล่องดำ

No. 105 

คิดแบบกล่องดำ

เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความล้มเหลว

สิ่งที่ขวางกั้นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าก็คือ “กลัวผิดพลาด กลัวล้มเหลว” 

จริงๆไม่ใช่ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวที่เรากลัว แต่เรากลัวคนอื่นจะมาว่าเรา ดูถูกเรา ทำให้เราอาย เราเจ็บปวด และที่ร้ายกว่านั้นก็คือ เราตำหนิและกล่าวโทษตัวเอง ซึ่งนำมาซึ่งการขาดความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือในตัวเอง

กลไกในการปกป้องตัวเองจึงกลายเป็น ปฏิเสธข้อผิดพลาดและความล้มเหลวด้วยการไม่ยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้น หรือไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำอะไรเลย

ขอให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อข้อผิดพลาดและความล้มเหลวเสียใหม่ มองมันเป็น ”กล่องดำ” ที่จะเป็นกุญแจไขความลับให้เราได้เรียนรู้ ยอมรับข้อเสนอแนะ การฟีตแบค เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และเติบโต

ถ้าความกลัวข้อผิดพลาดและความล้มเหลวนั้น ยังมีอยู่ในใจเรามาก หรือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เราอาจลองพิสูจน์มันดูก่อนด้วยการทำวิจัย หรือปรับขนาดงานนั้นให้เล็กลง เมื่อเกิดผิดพลาดล้มเหลว เราจะรับมือกับมันได้ แล้วจึงค่อยปรับขนาดงานให้ใหญ่ขึ้น

การเรียนรู้จากความล้มเหลว หมายถึงการให้เวลาคิดไตร่ตรองกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยๆ ความกลัวผิดพลาดล้มเหลวก็จะค่อยๆลดน้อยลง กลายเป็นขบวนการทำงานหรือการดำเนินชีวิตตามปกติ ชีวิตเราก็จะมีแต่ดีขึ้นพัฒนาขึ้น

มายอมรับข้อผิดพลาด และโอบกอดความล้มเหลว เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเติบโตกันนะครับ

รักจากหมอคิม

19 มกราคม 2562