No. 106 จับใจคนให้ได้ใจ

No. 106

จับใจคนให้ได้ใจ

ซูวู สุดยอดกุนซือกล่าวว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

ถ้าเรารู้และยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาหรือยากลำบากในการที่จะเข้าสังคม ผูกมิตร นั่นหมายถึงรู้เราแล้วครับ และยิ่งได้รู้เขาก็จะช่วยให้เราจับใจ ได้ใจ และชนะใจเขา สานสัมพันธ์อันดีต่อกันได้อย่างแน่นอน

1. รู้สังคมที่ตัวเองชอบ: เพราะเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เราชอบ เราจะสามารถแสดงความเป็นเนื้อแท้ของเราออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

2. สร้างความน่าสนใจด้วยภาษากายที่ประทับใจ: การใช้มือ การวางท่าทาง และการสบตา

3. อ่านอารมณ์คนจากสีหน้าให้ออก: สีหน้าของผู้คนจะแสดงออกถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใน เช่น โกรธ ดูถูก มีความสุข กลัว ประหลาดใจ รังเกียจ เศร้า ซึ่งเราจะได้ข้อมูลความรู้สึกของเขาณขณะนั้นได้ชัดมากขึ้น

4. ศึกษาทำความเข้าใจถึงลักษณะบุคลิกของเขาก่อน: เช่น เป็นคนเปิดเผย คนมีระเบียบ คนชอบสังคม คนประนีประนอม คนวิตกกังวล เป็นต้น

5. ไม่อวดเก่ง ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง และร้องขอความช่วยเหลือ: แสดงออกถึงความเป็นคนธรรมดา

เราไม่สามารถเข้าใจหรือเอาใจได้ทุกคน แต่เราสามารถศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจตัวเราเอง เข้าใจคนที่เราต้องการจะสังคมด้วย และนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่เป็นเรื่องยากลำบากอีกต่อไป

รักจากหมอคิม

20 มกราคม 2562