No. 108 10 เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จ และความสงบสุขภายใน

No. 108 

10 เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จ และความสงบสุขภายใน

ดร. เวย์น ไดเออร์ กูรูด้านจิตวิญญาณ นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจขั้นเทพ ได้บอกเล่าเคล็ดลับความสำเร็จและความสุข 10 ข้อ ดีมากๆครับ

1. จงมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อทุกสิ่ง และไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลย – ปลดปล่อยการยึดมั่นถือมั่น

2.   จงอย่าตายไปพร้อมกับดนตรีในตัวคุณที่ยังไม่ได้บรรเลง – ปลดปล่อยความกลัว เชื่อหัวใจ ใช้สมองซีกขวา

3.   คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มีได้ – การรักและนับถือตนเอง

4.   จงโอบกอดความเงียบ – รับพลังความเงียบจากธรรมชาติ พระเจ้า และตัวเอง

5.   วางมือต่อเรื่องราวในอดีตของคุณ – จงอยู่กับปัจจุบันขณะ

6.   คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาใด ด้วยจิตแบบเดียวกันกับจิตที่สร้างปัญหานั้น – จิตสำนึกแห่งอัตตา จิตสำนึกกลุ่ม และจิตสำนึกแห่งจิตวิญญาณ

7.   ไม่มีความขุ่นเคืองใดๆ ที่มีเหตุผลและยอมรับได้ – ไม่กล่าวโทษ ไม่หาเรื่องขุ่นเคืองใจ และให้อภัย

8.   ปฏิบัติต่อตัวคุณเสมือนว่า คุณได้เป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นแล้ว – สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

9.   เก็บรักษาพลังพิเศษของคุณ – พลังแห่งธรรมชาติ พุทธะ พระเจ้า อยู่ในตัวเราแล้ว

10.  การมีสติปัญญาคือ การหลีกเลี่ยงความคิดใดๆที่ทำให้คุณอ่อนแอ – สร้างความคิดที่ทำให้เราเข้มแข็ง

เคล็ดลับเหล่านี้เข้าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แต่ที่ยากคือการบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ให้ฝังรากลงจนเป็นนิสัย กลับมาอ่านบ่อยๆ ค่อยๆฝึกฝน ชีวิตจะประสบความสำเร็จและพบกับความสุขภายในครับ

รักจากหมอคิม

22 มกราคม 2562