No. 110 ช่างมัน ฉันไม่แคร์

No. 110 

ช่างมัน ฉันไม่แคร์

ทุกคนปรารถนาความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ แต่สังเกตดูให้ดี คนที่วิ่งหาแต่ความสุขมักจะมีความทุกข์ และคนที่เข้าใจความทุกข์ และอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทัน จะเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง

ความทุกข์ ความยากลำบาก รวมทั้งความผิดพลาดและความล้มเหลว ล้วนเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโต

ตรงข้ามกับความสุข ความสบาย ความสำเร็จ มักจะเป็นกับดัก ยึดตัวเรา ให้อยู่กับที่ หรือสร้างภาพถือตัว ยกตัว อวดดี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทางเสื่อมถอยของชีวิต

ถ้าเราจะเข้าใจทุกข์ เป็นเพื่อนกับทุกข์ ไม่ให้ทุกข์มากัดเรา เราต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่า “อะไรคือคุณค่า อะไรคือความหมาย อะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเรา” และสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ เราทำไปเพื่ออะไร อะไรคือวัตถุประสงค์ เราควบคุมมันได้ไหม และมันจะพาเราให้พบกับคุณค่า ความหมาย และความสำคัญของชีวิตที่เรามองไว้หรือเปล่า

ถ้าคำตอบคือ “ไม่ใช่” เราก็ต้องเลิกทำ และให้เวลาทุ่มเททำในสิ่งที่ “ใช่” เท่านั้น แล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้น

เพื่อนๆครับ ชีวิตนี้สั้นนัก เราไม่มีเวลาทำไปหมดทุกอย่าง ถ้ามันไม่ใช่คุณค่า ความหมายของชีวิตเรา ก็ต้องกล้าๆตอบไปเลยครับว่า “ช่างมัน ฉันไม่แคร์” แล้วชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

24 มกราคม 2562