No. 111 กฎแห่งจิตวิญญาณสู่ความสำเร็จ

No. 111

กฏแห่งจิตวิญาณสู่ความสำเร็จ

ดีพัค โชปรา เป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจศาสตร์การแพทย์องค์รวม และเป็นกูรูที่ประยุกต์ศาสตร์ทางจิตวิญญาณตะวันออก เพื่อนำมาใช้ในการดึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์

กฏแห่งจิตวิญญาณสู่ความสำเร็จ 7 ประการนี้ พวกเราชาวพุทธสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การนำหลักนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับชีวิตของแต่ละคน

1. กฎแห่งศักยภาพบริสุทธิ์: เข้าถึงพลังจิตบริสุทธิ์ภายในด้วยการทำสมาธิ การเข้าเงียบ สัมผัสกับธรรมชาติ และการไม่ตัดสินสิ่งใดๆ

2. กฎแห่งการให้: หมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีเสมอ และเมื่อยามต้องเป็นผู้รับก็ตั้งใจรับอย่างมีความสุข

3. กฎแห่งกรรม เหตุและผล: กระทำการทุกอย่างอย่างมีสติ ก่อนตัดสินใจทำให้คิดถึงผลที่จะตามมา พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ เพื่อการตัดสินการกระทำต่อๆไป

4. กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด: กระทำด้วยความรัก ยอมรับ ไม่ต่อต้าน จะทำให้เราลื่นไหล ทำน้อยแต่ได้มาก

5. กฎแห่งความมุ่งมั่น ความปรารถนา: ถ้าเรารักเราก็จะสนใจ เมื่อเราสนใจเราก็จะมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นจะกลายเป็นแรงปรารถนา และนำพาสู่การสร้างสรรค์

6. กฎแห่งการปล่อยวาง: เรามุ่งมั่นแต่ไม่ยึดมั่น หมายถึง มุ่งไปที่การสร้างเหตุ แต่ละทิ้งความยึดติดต่อผลของมัน รวมทั้งไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ แต่ออกก้าวเดินไปหาสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่รู้ พร้อมเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน

7. กฎแห่งธรรมะ เป้าหมายชีวิต: ค้นหาธาตุแท้พรสวรรค์ในตัวเรา และใช้มันเพื่อเป้าหมายชีวิต รวมทั้งการรับใช้ผู้อื่น

กฎแห่งวิญญาณทั้ง 7 ข้อนี้ ขอให้เพื่อนๆพิจารณาแล้วเลือกมาทำก่อนสัก 1 ข้อ ทำไปเรื่อยๆจนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นข้อต่อไป ชีวิตจะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความสำเร็จแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

25 มกราคม 2562