No. 114 TED TALKS

No. 114

TED TALKS

Chris Anderson หัวหน้าการจัดพูดเวทีระดับโลก TED (Technology, Entertainment, Design) ได้รวบรวมแนวทางการพูดบนเวทีที่สมบูรณ์แบบและดีมากๆ

1. เรื่องพูดน่าสนใจ – มีผลกระทบอย่างมากกับตัวเรา นำเสนอให้เข้าถึงใจผู้ฟัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเขา

2. ต้องระวังข้อผิดพลาด – พูดยกยอตัวเอง พูดน้ำท่วมทุ่ง พูดแต่เรื่ององค์กรตัวเอง พูดเลียนแบบนักแสดง

3. นำเสนอความคิดที่ชัดเจนเพียงเรื่องเดียว – เรียงร้อยเรื่องราว กระชับ เห็นภาพ เข้าใจง่าย

4. อย่างลืมโครงสร้าง – ช่วงเปิด เนื้อหา บทสรุป

5. เทคนิคการพูด – ภาษากาย น้ำเสียง เล่าเรื่องราว อารมณ์ขัน เป็นธรรมชาติ ภาษาง่าย ข้อมูลน่าเชื่อถือ ใช้เหตุผล แสดงให้เห็น ไม่พูดเรื่องต้องห้าม

6. เตรียมตัวมาอย่างดี – สไลด์ดีและมีให้น้อย มีโน๊ตหัวข้อ ไม่ท่องจำ ซ้อมเยอะๆ เปิดอย่างดึงดูด ปิดอย่างลืมไม่ลง

7. โดดเด่นบนเวที – แต่งตัวเหมาะสม อุปกรณ์พร้อม มาเตรียมก่อนล่วงหน้า นำเสนอให้แตกต่าง นำ้เสียงดี มีความมั่นใจ

เพื่อนๆครับ ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในงานเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอแล้วสำหรับยุคนี้ การนำเสนอเรื่องราวแนวคิดของเรา ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง จัดว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆ และเป็นสิ่งที่ฝึกฝนเรียนรู้ได้ อย่าปฏิเสธเมื่อได้รับคำเชิญ แต่ให้หาเวทีฝึกซ้อมพูดกันดีกว่าครับ

รักจากหมอคิม

28 มกราคม 2562