No. 118: พลังแห่งความล้มเหลว สู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่

No. 118

พลังแห่งความล้มเหลว สู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่

Scott Adams เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอด แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งเขามีเหนือคนอื่นคือ การดึงและเติมพลังให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอด จนทำให้เขาประสบความสำเร็จและโด่งดังจาก “การ์ตูนขำขันทางธุรกิจ-Dilbert” และนี่คือสิ่งที่เขาแนะนำ

1. ใส่ใจกับระบบ(system) มากกว่าเป้าหมาย(goal): เพราะระบบคือการที่เราทำงานอยู่กับปัจจุบัน และรับรู้ถึงผลสำเร็จที่เกิดทันที ส่วนเป้าหมายนั้นอยู่กับอนาคตที่ยังมองไม่เห็น และยังอาจนำไปสู่ภาพลวงตาของความล้มเหลว

2. ดีพอหลายเรื่อง ดีกว่าดีเลิศเรื่องเดียว: ความต้องการของตลาดในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดีเลิศเพียงเรื่องเดียวนอกจากไม่พอแล้ว ยังทำได้ยากมากด้วย สร้างความแตกต่างด้วยดีพอหลายเรื่องแล้วนำมาผสมผสานกัน ง่ายและมีโอกาสมากกว่า นอกจากนี้การดีพอหลายเรื่อง จะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวได้หลายครั้งอีกด้วย

3. หาให้ได้ว่าเวลาใด สถานที่ใด งานใดที่ทำให้เราลื่นไหล และมีพลัง: ให้ดึงศักยภาพออกมาจากตรงนั้นให้มากที่สุด

4. สร้างอุปสัยที่ทำให้มีสุขภาพดี(healthy habits): กินอาหารสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และนอนให้เพียงพอ

5. ปลุกเร้าพลังในตัวเราให้ออกมา: อยู่ท่ามกลางคนเก่ง คนดี พูดเชิงบวกกับตัวเอง

เพื่อนๆครับ เส้นทางสู่ความสำเร็จมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ปูด้วยขวากหนาม ที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับ

รักจากหมอคิม

1 กุมภาพันธ์ 2562