No. 119: เก่งได้หลายภาษา

No. 119

เก่งได้หลายภาษา

ความสามารถในการสื่อสารมีความสำคัญมาก ยิ่งถ้าสื่อสารได้หลายภาษาแล้ว ก็จะยิ่งเปิดโลกเปิดโอกาสให้กับเราได้มากยิ่งขึ้น

Gabriel Wyner วิศวกร นักร้องโอเปร่า นักเขียน ที่สามารถพูดได้หลายภาษา เล่าถึงวิธีการฝึกภาษาของเขาโดยใช้หลักทางประสาทวิทยา ที่ช่วยให้การฝึกภาษาง่ายและมีประสิทธิภาพ

1. จดจำคำศัพท์ด้วยภาพ: เชื่อมโยงคำศัพท์ที่เราต้องการจำเข้ากับภาพที่เราคุ้นเคย ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกัน ก็จะช่วยให้เราไม่ลืมคำนั้น

2. ดึงคำศัพท์ออกมาใช้(recall)บ่อยๆ: จะช่วยให้ให้จำได้ดีกว่าการทบทวน(review)เฉยๆ

3. ทบทวนด้วยการ์ดช่วยจำ(flashcards): ทบทวนคำศัพท์หรือหลักไวยากรณ์ด้วยการ์ดช่วยจำทุกเดือน

4. ฝึกการฟัง(listening)บ่อยๆ: จะช่วยให้สามารถแยกความแตกต่างของคำศัพท์ และเรียนรู้หลักไวยากรณ์ไปด้วย

5. เรียนรู้การใช้คำศัพท์จาก Google Images: พิมพ์คำศัพท์ที่เราสนใจ แล้วเรียนรู้ความหมายและการใช้คำจากภาพและคำบรรยาย

6. เรียนรู้ด้วยความเข้าใจง่ายๆ(comprehensive input)แบบเด็ก: ฟัง เห็น เข้าใจ เลียนแบบ แล้วพูด หรือแสดงออกมาโดยไม่ต้องคิด ไม่กลัว ไม่อาย

7. เข้าใจโดยไม่ต้องแปล: ใช้พจนานุกรมภาษาเดียว ดูหนังไม่ใช้subtitle ฟังหนังสือเสียงภาษานั้น

8. สร้างระบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง: สนุก ได้ผล ชอบทำ ทำบ่อยๆ

การเรียนหลากหลายภาษานั้น นอกจากเป็นประตูเปิดโลกทัศน์ให้เราแล้ว ยังช่วยฝึกสมองเราให้ตื่นตัวไม่เสื่อมเร็วด้วยครับ

รักจากหมอคิม

2 กุมภาพันธ์ 2562