No. 120: ใช้ภาษาใหม่ได้ภายใน 3 เดือน

No. 120

ใช้ภาษาใหม่ได้ภายใน 3 เดือน

Benny Lewis วิศวกรไฟฟ้า นักการศึกษา นักเขียน ชาวไอริช ที่สามารถพูดได้หลายภาษา บอกเล่าถึงวิธีการเรียนรู้ภาษาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ภายในเวลาเพียง 3 เดือน น่าลองดูไหมครับ

1. ตั้งเป้าหมายระดับการใช้งานภาษา พูดคุยกับเจ้าของภาษาได้คล่อง หรือแค่พอเดินทางท่องเที่ยวได้

2. จัดตารางเวลาฝึกฝนชัดเจน เช่นฝึกที่บ้านวันละ 2 ชม.

3. เพิ่มความจำศัพท์ใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงกับภาพที่เราคุ้นเคย ทบทวนคำด้วยการ์ดช่วยจำ(flashcards)

4. หาโอกาสคุยกับเจ้าของภาษา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. เริ่มพูดตั้งแต่วันแรกที่ฝึก ไม่อาย ไม่กลัว ใช้ภาษากายช่วย

6. จดบันทึกวลีหรือประโยคที่ใช้บ่อย เพื่อสะดวกใช้ในการสนทนาได้ทันที

7. เริ่มที่สนทนาก่อนไวยากรณ์เสมอ ต่อเมื่อสนทนาได้ดีระดับหนึ่ง แล้วต้องการพัฒนาต่อ จึงค่อยฝึกไวยากรณ์

8. เลือกทำแบบทดสอบ เพื่อทราบระดับและความก้าวหน้าของภาษา

9. ฝึกทีละภาษา ให้คล่องพอใช้งานได้ ก่อนที่จะฝึกภาษาอื่นต่อไป เพื่อไม่ให้สับสน เพราะการออกเสียงจะต่างกัน

หาโอกาสฝึกสนทนาภาษาใหม่บ่อยๆ ต่อเมื่อเริ่มสนทนาได้แล้วจึงค่อยก้าวไปศึกษาไวยากรณ์ต่อ จะทำให้เราคุ้นเคยและใช้ภาษาใหม่ได้อย่างรวดเร็วครับ

รักจากหมอคิม

3 มกราคม 2562