No. 123 ศิลปะของการอยู่คนเดียว

No. 123

ศิลปะของการอยู่คนเดียว

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน แต่ในบางครั้งเราก็ต้องการความเงียบสงบ พลังชีวิต และจินตนาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้มา เราก็ต้องน้อมกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองคนเดียว

Sara Maitland นักเขียน นักปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณ ชาวอังกฤษ จบการศึกษาจาก Oxford U. เล่าถึงประโยชน์ของการใช้เวลาอยู่คนเดียว

เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เพราะเรากลัวความเงียบ กลัวเหงา แต่ถ้าเราได้ลองฝึกอยู่คนเดียวดูบ้าง เราจะพบกับพลังชีวิตที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยที่เราไม่เคยติดต่อดึงออกมาใช้เลย

การใช้เวลาอยู่คนเดียว ช่วยให้เรามีอิสรภาพ สงบ สุข ค้นพบตัวตนที่แท้จริง เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์

วิธีที่ดีที่สุดคือ หาเวลาไปสัมผัสกับธรรมชาติ เดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย ด้วยตัวคนเดียว

เพื่อสร้างความกล้าที่จะอยู่คนเดียว ก็ให้เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ เวลาน้อยๆก่อน เช่น ไปเดินเล่น ไปจ๊อกกิ้งคนเดียว แล้วค่อยๆขยายกิจกรรมขยายเวลาเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเรามีเวลาอยู่ตามลำพังกับตัวเองอย่างเต็มที่ เราก็จะเริ่มติดต่อกับโลกภายในของเรา รู้จักตัวเองมากขึ้น ระลึกถึงความทรงจำ ความใฝ่ฝัน เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเราสามารถจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นขุมทรัพย์ให้เราได้ใช้ต่อไป

ฝึกหาเวลาและทำกิจกรรมกับตัวเองคนเดียวดูบ้าง แล้วเราก็จะพบกับพลังชีวิตและสามารถดึงมันออกมาใช้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง

รักจากหมอคิม

6 กุมภาพันธ์ 2562