No. 126 เรียนรู้ดีขึ้นด้วย 6 ขั้นตอน

No. 126

เรียนรู้ดีขึ้นด้วย 6 ขั้นตอน

Ulrich Boser นักวิจัยทางการศึกษา บรรณาธิการ นักเขียน ได้เสนอ 6 ขั้นตอนที่จะทำให้การเรียนรู้ของเราดีขึ้น

1. Value: หาให้ได้ว่าคุณค่าหรือความหมายของสิ่งที่เราเรียนรู้คืออะไร เรียนไปทำไม เพื่ออะไร

2. Targets: ตั้งเป้าหมายเล็กเพื่อจดจ่อในการกระทำ นำไปสู่เป้าหมายใหญ่

3. Develop: ติดตามผลงาน ขอรับการฟีตแบค เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น

4. Continuous learning: ขยายการเรียนรู้ในเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง

5. Relate: เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ แล้วฝึกทักษะหลายรูปแบบ

6. Rethink: ตรวจสอบทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา เพื่อมิให้ยึดติดหรือมั่นใจมากเกินไปกับความรู้เดิม

แนวทางการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนนี้ เข้าใจได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายในการฝึกฝน ต้องอาศัยความเพียรเท่านั้นจึงจะทำได้สำเร็จ เพื่อนๆลองทำดูนะครับ

รักจากหมอคิม

10 กุมภาพันธ์ 2562