No. 127 นิสัยการเป็นโค้ชที่ดี

No. 127

นิสัยการเป็นโค้ชที่ดี

Michael Bungay Stanier นักเขียนหนังสือขายดี(Do More Great Work) และโค้ชคนแรกที่ได้รับรางวัล The Canadian Coach of the Year เขาได้แนะนำทักษะการโค้ชลูกน้อง ได้อย่างกระชับและเข้าใจง่ายๆ

ปัญหาที่หัวหน้ามักพบคือ ลูกน้องมักนำปัญหามาให้หัวหน้าแก้ หรือไม่ก็สอนเท่าไหร่ลูกน้องก็ไม่เคยจำ ไม่ทำหรือทำผิดพลาดประจำ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะหัวหน้า “เอาแต่สอน” ถ้าอยากได้ผลตรงข้ามต้องทำตรงข้ามคือ “เลิกสอน” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “โค้ชแทน” ด้วยการ “ตั้งคำถามดี และฟังเก่ง” ดังหน้าหัวหน้าที่โดดเด่น จะต้องมีนิสัยการเป็นโค้ชที่ดี ทำได้ดังนี้

1. เริ่มจากการโค้ชอย่างไม่เป็นทางการสั้นๆ ครั้งละประมาณ 10 นาที ทุกวัน

2. จำไว้เสมอว่าเราไม่ได้สอนงาน แต่โค้ชคน คือช่วยให้เขาคิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาได้เอง

3. เริ่มจากคำถามพื้นฐาน 3 คำถาม

คำถามเริ่มต้น – “อะไรอยู่ในใจคุณ” (What’s on your mind?)

คำถามเดินหน้า – “และมีอะไรต่ออีก” (And what else?)

คำถามเจาะลึก – “จริงๆแล้วอะไรคือความท้าทายของคุณตอนนี้” (What’s the real challenge here for you?)

4. ถามต่อให้ได้ว่า “คุณต้องการอะไร” (What do you want?) ถ้ายังไปไม่ถูกก็ใช้คำถาม “จะให้ฉันช่วยคุณอย่างไรดี” (How can I help you?) บ่งบอกว่าเราแคร์เขา

5. คำถามที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ “อะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด” (What was most useful for you?)

6. สร้างบรรยากาศในการโค้ชที่ดี ไม่ใช่สัมภาษณ์ ไม่สอน ไม่เทศน์ ไม่ถามว่า“ทำไม”

7. จดจ่อตั้งใจฟัง ให้เวลา ไม่กังวลกับความเงียบที่เกิดขึ้น

8. พยักหน้ารับฟัง และสรุปทวนสิ่งที่เขาพูด เพื่อเเสดงว่าเราตั้งใจฟังและเข้าใจเขาถูกต้องครบถ้วน

9. ฝึกทักษะการโค้ชบ่อยๆ จนติดนิสัยการเป็นโค้ช

พ่อแม่ หัวหน้างาน มักสอนลูก ลูกน้อง ด้วยอารมณ์ปนความปรารถนาดี แต่ผลออกมามักได้ไม่ค่อยดี การเปลี่ยนมาเป็นการโค้ชจะได้ประโยชน์อย่างมากมายและยั่งยืน รวมทั้งยังได้ความรัก ความอบอุ่น และความสุขเพิ่มขึ้นมากอีกด้วย

รักจากหมอคิม

11 กุมภาพันธ์ 2562