No. 128 หลุมพลางของผู้บริหาร

No. 128

หลุมพรางของผู้บริหาร

Marshall Goldsmith เป็น executive coach ระดับโลก ได้ทำการโค้ชผู้บริหารระดับสูงมามากมาย ได้เล่าถึงนิสัยไม่ดีหรือหลุมพรางของผู้บริหาร ที่ขวางกั้นความสำเร็จของพวกเขา

นิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้น คือ

1. หลงติดกับพฤติกรรมเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความสำเร็จ ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือมันไม่ได้ผลแล้ว ทำให้กลายเป็นคนไม่มีเหตุผล

2. ไม่กล้ายอมรับความผิดพลาด แล้วรีบถอยหรือหยุดมันซะ

3. แก้ตัวว่านิสัยไม่ดีนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ รวมทั้งไม่ยอมรับว่ามีผลกระทบกับผู้อื่น

4. ต้องการเพียงแค่ชัยชนะ แต่ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา

5. มุ่งเน้นแต่เป้าหมาย ลืมความถูกต้อง หรือภาพรวมขององค์กร

6. ไม่ฟังผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง แต่ชอบที่จะพูดแทรก หรือให้ข้อแนะนำ

การปรับแก้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีทำได้โดย

1. สังเกตฟีตแบคจากผู้อื่นด้วยตัวเอง จากภาษากาย สายตา เวลาที่ตอบสนอง

2. ขอรับฟีตแบคโดยตรงจากผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ(360 องศา, Executive coach) แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเอง

3. แสดงความ “ขอบคุณ” และกล่าวคำ “ขอโทษ” อย่างจริงใจ

4. เรียนรู้ฝึกที่จะ “ฟังอย่างลึกซึ้ง”

หลุมพรางของผู้บริหารนั้นมีมากมายและแก้ยาก ยิ่งสูงและประสบความสำเร็จ ยิ่งอาการรุนแรง จนถึงขั้นเรียกว่า “โรคของผู้บริหารระดับสูง” – CEO disease

รักจากหมอคิม

12 กุมภาพันธ์ 2562